בבית משפט השלום בחיפה
בפני כב' הבורר אינג' סוהיל סאבא.

בענין : מחאג'נה מרחא אום אל פחם
ע"י ב"כ עו"ד מ.סעיד מחאג'נה ...............התובע

- נגד –

חמאיסה עבדאללה מכפר כנא
ע"י ב"כ עו"ד נזיה אבו ריא......................הנתבע

 

פסק דין של בורר בת.א 7115/04

 

לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית משפט השלום בחיפה להיות בורר בתיק הנ"ל הנני מביא את פסק הדין לאחר עיון בחומר התביעה וההגנה על נספחיהם, עריכת 3 ישיבות בוררות במשרדי בנצרת ולאחר ביקור במקום באתרים נשוא המחלוקת .

הקדמה :

התובע הינו קבלן לעבודות פיתוח, והנתבע הינו קבלן ראשי לעבודות פיתוח כנ"ל .
סוכם בין הצדדים שהתובע יבצע עבודות כקבלן משנה לעבודות פיתוח עבור הנתבע בשלשה אתרים כדלקמן :
1) כפר קרע
2) אום אל פחם
3) כפר ג'ת
4) אין הסכם כתוב בין הצדדים לעבודות הנ"ל ולכן קיימת מחלוקת בשלשת האתרים הן בכמויות והן במחירים , כמו כן קיימת מחלוקת לגבי עבודות נוספות שלטענת התובע בוצעו על ידו אך הן מוכחשות ע"י הנתבע.

 

 

 

 


חלק מהתשלומים ששילם הנתבע לתובע היא ע"י קניית חומרים לאתרים הנ"ל וקיזוז מחיר החומרים ממה שמגיע לתובע , גם בסוגיה זו קיימת מחלוקת בכך שלטענת התובע חלק מהחומרים שהנתבע קיזז תמורתם אינם שייכים לאתרים הנ"ל .
בהמשך אני אתייחס לכל אתר בנפרד עם המאזן הכספי שלו כדלהלן :

1) כפר קרע :

באתר זה ביצע התובע עבודות תיקוני אספלט לאחר התקנת קו-ביוב ע"י הנתבע .
התובע טוען כי לאחר העבודה והיציאה מהשטח נתבקש שוב לחזור לכפר קרע ולבצע עבודה נוספת , דהיינו תיקון קטע כביש מול בנק הפועלים בשטח של 195 מ"ר על בסיס 38 ₪/מ"ר . קטע זה מופיע בתוכנית AS-MADE ליד בית קליה אבו ליל.
הנתבע הכחיש כי התובע חזר לכפר קרע וביצע את הקטע הנ"ל וטען כי קטע זה כלול במחיר של 8000 ₪ ששולם עבור תיקונים והתאמות ואילו התובע טוען כי הסכום של 8000 ₪ שולם עבור חפירה סמוך לביתו של חג' מוחמד סעיד , ואינו רלוונטי לביצוע אותם 195 מ"ר אשר בוצעו כאמור לאחר סיום העבודה והיציאה מהשטח .

לאחר ביקור בשטח שמיעת עדויות מאנשי המועצה ולאחר שמיעת גרסאות הצדדים השתכנעתי שגרסת התובע היא הנכונה וה- 195 מ"ר הנוספים שבוצעו הם מעבר לסכום המוסכם לאתר זה שהוא: 76600 ₪ המורכב מ-
1500 מ"ר * 38 ₪ = 57000 ₪ ( אספלט כולל מצעים )
400 מ"ר * 29 ₪ = 11600 ₪ ( אספלט )
חפירה והתאמות = 8000 ₪
--------------
76600 ₪.
הקטע הנוסף הוא 195 מ"ר * 38 ₪ = 7410 ₪ .
-------------
בס"ה 84010 ₪ לפני מ.ע.מ.
התשלומים בגין החומרים בכפר קרע :
חשבוניות החומרים השייכים לאתר כפר קרע הם :
1) חשבונית מס' 50014 בס"ך 21176 ₪ לפני מ.ע.מ – אין מחלוקת .
2) חשבונית מס' 50009 בס"ך 21509 ₪ לפני מ.ע.מ - אין מחלוקת .
3) חשבונית מס' 50004 בס"ך 4986 ₪ לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת .
4) חשבונית מס' 50015 בס"ך 3512 ₪ לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת .
5) חשבונית מס' 10036 בס"ך 2289 ₪ לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת .
ס"ה 53472 ₪

 

 


המחלוקת בשתי החשבונות 50004 ו- 50015 היא בס"ך של 600 ₪ כל אחת דהיינו 1200 ₪ בשתי החשבוניות על עבודת טרקטור .

לאחר שמיעת עדות עבד אל אחים מסארווה ושמיעת גרסאות הצדדים השתכנעתי שעבודות הטרקטור הנ"ל כן שייכות לעבודת התובע בכפר קרע ואין להוריד אותם משתי החשבוניות הנ"ל .
המחלוקת בחשבונית מס' 10036 היא שהנתבע טוען שהחומר שהוזמן אינו בכלל לעבודה שהוא ביצע ותאריך המשלוח של החומרים הוא לפני כניסתו לעבודה בכפר קרע .
כניסת התובע לעבודה בכפר קרע היא בתחילת ינואר 2003 והחומרים שבמחלוקת בחשבונית הנ"ל הם מ- 1/12/02 עד 16/12/02 .
לדעתי לא יתכן הזמנת חומר לפני חודש עד שבועיים מתחילת העבודה של התובע וכנראה חשבונית זו אינה שייכת לעבודתו של התובע בכפר קרע וסכום החשבונית הנ"ל ב"סך 2289 ₪ לא ייחשב לקיזוז ממחיר החומר .

עו"ד מחאג'נה בסיכומיו טוען לגבי ה-מ.ע.מ שהנתבע הזדכה עליו . הדרך הנכונה לעבודה במקרה זה היא לסכם את כל החיובים והזיכויים ללא מ.ע.מ. ורק על היתרה להוסיף מ.ע.מ.
לפי הנ"ל ס"ה התמורה שקיבל התובע מהחומרים היא : 53472-2289=51183 ₪ .
היתרה בכפר קרע לפני מ.ע.מ. היא :
84010-51183=32827 ₪


2) אום אל פחם :

התובע ביצע עבור הנתבע " בגבל קחאוש " באום אל פחם עבודת גירוד ואספלט חדש בשטח 4531 מ"ר שכמות זו אינה במחלוקת .
המחלוקת היא לגבי המחיר , בישיבה משותפת בין התובע , הנתבע ומהנדס המועצה סוכם על מחיר של 48 ₪/מ"ר התובע טוען שהיה מובן באותה ישיבה שהמחיר הנ"ל הוא עבור התובע כקבלן משנה ולנתבע שהוא קבלן ראשי לא מגיע כביכול רווח קבלני על המחיר הנ"ל .
איני מבין איך התובע הגיע למסקנה זו , הנתבע הוא קבלן ראשי ואחראי לעבודה כלפי המזמין בכל סעיפיה ומגיע לו האחוז של הקבלן הראשי .
אינה מקובלת עלי הדעה כפי שבאה בסיכומים של ב"כ התובע עו"ד מחאג'נה שהנתבע יש לו רווח בסעיפים אחרים ובסעיף הזה לא מגיע לו רווח .
בניכוי הרווח הקבלני 12% כמקובל מגיע לתובע סך של : 42.24 ₪/מ"ר *4531 מ"ר = 191390 ₪ .

 

 


לגבי העבודה הנוספת שטוען התובע בכניסה לאיצטדיון אום אל פחם בס"ך 4720 ₪ , כולל מ.ע.מ. הנתבע מכחיש עבודה זו, למעשה הוא לא זוכר על מה מדובר . התובע המציא תצהיר שאכן הוא עבד באותו מקום בתאריך 10/6/03 לרגל אירוע שהיה אמור להתקיים במקום .
אני מקבל את גרסת התובע כי נראית לי יותר אמינה ופוסק סך של 4720 ₪ לעבודה זו .

לגבי התשלומים בגין החומרים באום אל פחם הם :

-חשבונית מס' 20009 בס"ך 41098 ₪ לפני מ.ע.מ. – אין מחלוקת
-חשבונית מס' 50018 בס"ך 6533 ₪ לפני מ.ע.מ. –אין מחלוקת
-חשבונית מס' 20008 בס"ך 56426 ₪ לפני מ.ע.מ. –יש מחלוקת
ס"ה 104057 ₪
המחלוקת בחשבונית מס' 20008 היא שלטענת התובע הוא קיבל 20 טון אספלט פגומים מהספק והם הוחזרו אליו ב"סך 145 ₪ * 20 טון = 2900 ₪ .

איני מקבל טענה זו בהיות התובע קבלן משנה עם חומרים ואחראי לחומרים ולתקינותם והוא צריך לדאוג מול הספק לקבלת אספלט תקין, או לקבל את התמורה בגין החומר הפגום בכל דרך שהיא .
הנתבע בתשלומו על החומרים רצה לעזור ולקדם את העבודה ואינו צריך לטפל בתקלה זו ולכן קיזוז הסכום של 2900 ₪ בגין החומר הפגום מהחשבונית אינו מוצדק .
לפי הנ"ל ס"ה תמורה שהתובע קיבל מהחומרים היא : 104057 ₪ .
היתרה באום אל פחם לפני מ.ע.מ. היא : ₪ 87333 = 104057 – 191390

 

3) כפר ג"ת :

התובע ביצע עבור הנתבע ולפי הזמנתו עבודה אשר כללה בין היתר :
1. הריסת קירות קיימים לכביש חדש .
2. חפירה לכל הכביש.
3. קירות בטון חדשים .
4. משטחי בטון .
5. אבן שפה .
6. משתלבות ואבן גן .
7. מצעים .
8. התאמת שוחות .
9. הרכבת קולטנים .
10. קילוף אספלט .
11. עבודת משתלבות 8 ס"מ , עבודה בלבד 1000 * 18 = 18000 ₪

 

 


התובע בעדותו אישר כי הוא ביצע עבודות חפירה כ- 30 ס"מ כאשר הנתבע מנגד טוען כי לא היה צורך בחפירה וכי נעשה גירוד בלבד .
קיימת גם מחלוקת לגבי מחיר החפירה , התובע טוען 17 ₪ ואילו הנתבע טוען למחיר
של 12 ₪ / מ"ק .
מחלוקת נוספת הינה באשר לקילוף האספלט , התובע טען כי קילוף האספלט היה בקטעים A9 + A10 + הכיכר, כאשר הנתבע טוען כי אחיו של התובע הוא זה שביצע קילוף בכיכר וקיבל על כך תשלום .
התובע מודה שאחיו עבד עבור הנתבע אך הוא ביצע עבודה במקום אחר ולא בכיכר וכי העבודה בכיכר בוצעה ע"י התובע .
הסכום המגיע באתר ג'ת מבוסס על תכנית AS-MADE הערוכה ע"י וליד מסאלחה – מהנדס ומודד מוסמך ועל ביקורי במקום ובדיקתי לכמויות לפי התכנית הנ"ל .
א. קירות בטון :
265 מ"ק *180 = 47700 ₪
ב. יסוד הקירות :
21.66*350 = 7581 ₪
ג. אבן משתלבת :
1159*60 = 69540 ₪
ד. אבן שפה :
630*45 = 28350 ₪
ה. אבן גן :
27.7*45 = 1246 ₪
ו . חפירה ופינוי :
1500*12 = 18000 ₪
ז. הריסת קירות ורצפות :
130 מ"ר * 15 = 1950 ₪

ח. 1150 מ"ק * 60 = 69000 ₪
ט. התאמת שוחות :
38 * 220 = 8360 ₪
י. הרכבת קולטנים :
2 * 1000 = 2000 ₪
י"א.קילוף אספלט + פינוי :
2000 מ"ר * 4.50 ₪ = 9000 ₪

 

 

 


י"ב. משטח בטון כולל מדרגות :
16.50 * 100 = 1650 ₪
י"ג. בנית מסילת בטון לשער :
2 * 500 = 1000 ₪
י"ד. אבן משתלבת :
1000 * 16.5 = 16500 ₪
--------------
281877 ₪


הכמויות והמחירים הנ"ל הם לדעתי הנכונים בין אם זה לפי גרסת התובע או לגרסת הנתבע .
לגבי העבודה הנוספת בס"ך 10000 ₪ שוב הנתבע מכחיש עבודה זו א למעשה לא זוכר על מה מדובר . התובע המציא תצהיר של מחאג'נה חליל אחיו של התובע שמתאר את העבודה ושצוות של 3 עובדים עבדו בתיקוני משתלבות . אני מקבל את גרסת התובע שנראית לי יותר אמינה ומשכנעת ופוסק תמורה לעבודה זו 10000 ₪ .


לגבי תשלום בגין החומרים בג'ת :

- חשבונית מס' 50016 בס"ך 4214.10 לפני מ.ע.מ – אין מחלוקת
- חשבונית מס' 50013 בס"ך 18659.29 לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת לגבי 1000 ₪
- חשבונית מס' 20010 בס"ך 9662.71 לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת לגבי 1000 ₪
- חשבונית מס' 50005 בס"ך 21856.26 לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת לגבי ס"ך 4600 ₪
- חשבונית מס' 50007 בס"ך 15605.27 לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת לגבי סכום 7212 ₪
- חשבונית מס' 10037 בס"ך 9084.63 לפני מ.ע.מ – יש מחלוקת החשבונית לא רלוונטית
- אספקת אבן משתלבת 1159 מ.א * 23 ₪ = 26657 ₪
- אספקת אבן גן + שפה 657 מ.א * 17 ₪ = 11169 ₪
ס"ה 116908.26 ש"ח
לגבי החומרים העדפתי את גרסת התובע לגבי החומרים כי התרשמתי ממנו שהוא יודע כל פרט ופרט של חומר שהגיע אליו , היות והנתבע היו לו עבודות אחרות בג'ת באותה תקופה לכן הסבירות היא גבוהה שהדברים התערבבו מה עוד שהספק הוא אחד לגבי כל העבודות .
לפי הנ"ל ס"ה התמורה שהתובע קיבל מהחומרים לפני מ.ע.מ הם : 116908.26-23616.63 = 94012 ₪ .
היתרה המגיעה בגת לפני מ.ע.מ היא :
₪ 187865 = 94012 – 281877

 

 

 


לגבי הנזקים הנטענים ע"י הנתבע בג'ת :
לפי המסמכים שנמסרו לי בסיכומים מטעם הנתבע שוכנעתי שהויכוח בין הנתבע למועצה בג'ת הינו לעבודות ועיקוב בעבודה לפני כניסת התובע לתמונה ואין לתובע שום קשר לדרישות המועצה הנ"ל , בנוסף נטען על סך של 40000 ₪ השלמות עבודה שזה התאמת שוחות וכו', סכום זה נראה לי מוגזם אך שוכנעתי שמגיע סכום מסוים לתיקונים, הערכתי לתיקונים והשלמות העבודה הנ"ל היא 10000 ₪ . הסכום הנ"ל אינו מבוסס על חישוב הנדסי מדויק אלא על ניסיוני ותביעת עין מקצועית שלי .

לריכוז היתרות :
1. בכפר קרע : 32827 ₪ לפני מ.ע.מ
2. באום אל פחם : 87333 ₪ לפני מ.ע.מ
3. בג'ת : 187865 ₪ לפני מ.ע.מ
4. עבודות נוספות :12475 ₪ לפני מ.ע.מ. ( שזה 10000 ₪ + 4720 ) כולל מ.ע.מ
========
320500 ₪

שולם כולל מ.ע.מ. סך כולל מ.ע.מ. כולל ניכוי במקור לפי כרטסת הנתבע :

חשבונית מס' 11 בסך 86494 ₪
חשבונית מס' 15 בסך 89680 ₪
חשבונית מס' 13 בסך 70800 ₪
צ'יק בסך 75000 ₪
העברה בסך 14529 ₪
=======
ס"ה כולל 336503 ₪ שזה 285172 ₪ לפני מ.ע.מ.

בנוסף קיימים תיקונים בג'ת בסך 10000 + 1060 ₪ עבור צ'ק שחזר = 11060 כולל מ.ע.מ. שזה 9373 ₪ לפני מ.ע.מ. .

התייחסותי לצ'ק של ה- 75000 ₪ :

השיק נמסר לתובע הינו תשלום לכל דבר והוא נפרע על ידו ע"י ניקיון בבנק לפני זמן פירעונו ואין שום חובה לתבוע מהתובע לקנות בו חומרים , ולכן ביטול השיק אינו צעד נבון ועל הנתבע לשאת את תוצאותיו .
הבנק תבע את התובע והנתבע על הצ'ק בחלקים שווים , הנתבע סגר את חלקו עם הבנק , והתובע טרם סגר את חלקו עם הבנק .

 

 


לכן יש לקזז מהצ'ק הנ"ל סך של 6000 ₪ ( שזה 5085 ₪ לפני מ.ע.מ. ) בגין הוצאות להוצאה לפועל על מחצית הצ'ק שזה הסכום בו תבע הבנק את התובע . במקרה זה סגירת עניין הבנק הוא באחריות התובע .

לפי הנ"ל היתרה היא : 320500+5085-285172-9373 = 31040 ₪ לפני מ.ע.מ.
הסכום ישא ריבית והצמדה לפי החוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל .

בנוסף ישלם הנתבע לתובע סך 6000 ₪ בתוספת מ.ע.מ. בגין הוצאות , שסכום זה ישא ריבית והצמדה לפי החוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל .

 


בכבוד רב

אינג' סוהיל סאבא – בורר