בבית משפט השלום בטבריה תאריך : 30/7/06
בפני כב' הבורר סוהיל מ. סאבא.


בענין : זועבי נסרי
ע"י ב"כ עו"ד מחמוד זועבי מעפולה -------------- התובע
והנתבע שכנגד
- נגד -

עיזבון המנוח אליהו דוד ז"ל
ע"י ב"כ עו"ד כהן משה מבית שאן --------------הנתבעים


פסק דין של בורר בת.א 1289/04


לפי המינוי שקיבלתי מכב' השופט אשר קולה להיות בורר בתיק הנ"ל הנני להביא את פסק הדין לאחר עיון בחומר התביעה וההגנה , התביעה שכנגד וכתב ההגנה לתביעה שכנגד ולאחר ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובכ"ם אשר במהלכו כל צד הציג את גירסתו.


א- תאור המחלוקת :

התובע הינו קבלן במקצועו אשר סיכם עם הנתבעים לבצוע עבודות שלד בבית שאן שכ' "א" 98/10.

העבודה מורכבת מ- 85 מ"ר רצפה + 26 מ' גדר ובנוסף עוד 70 מ"ר רצפה + 2 ימי עבודה וזה לפי חשבונית מס' 161 מיום 3.9.03 . ס"ה העבודה היא 28674 ₪ כולל מ.ע.מ.
אין מחלוקת לגבי כמות העבודה והמחיר אבל הטענה של הנתבעים היא שהעבודה לא הושלמה ונעשתה באופן לקוי עם שיפוע הפוך וזה התבטא בתביעה שכנגד .
שולם ע"ח סך של 12000 ₪ בנוסף ל- 1950 ₪, חומרים בס"ך 13950 ₪ .
הסכום הנ"ל הוא יותר ב- 1000 ₪ מהחשבוניות מס' 5 ו- 8 שמדברים על 7000 ₪ ועוד 4000 ₪ שהוגשו לי ע"י התובע .

החשבוניות מתאימות לנספח "א" לתביעה שכנגד שזה גם 7000 ₪ + 2000 ₪ +
2000 ₪ ועוד 2000 ₪ חומרים .
התובע הצהיר על 12000 ₪ שזה 1000 יותר + 1950 ₪ חומרים ואני מקבל גירסה זו .
לפי הנ"ל היתרה לתשלום היא :
₪ 14724 = 13950 - 28674 ₪
ב- התייחסותי לטענות התביעה שכנגד :

הטענה היא שהרצפה נוצקה בשיפוע לא נכון ועקומה והם הצטרכו לבצע ריצוף על מנת לתקן את העבודה הלקויה לטענתם .
רצפת הבית היא יותר נמוכה משער הכניסה והמדרכה בכ- 20 ס"מ במקור . לפני הכניסה לבית לפי מה שהוסבר לי הייתה תעלת ניקוז או שוחת ניקוז אשר אספה את המים למוצא מסודר .
התובע התבקש לטענתו לשמור על אותה מתקנות ולצקת רצפה עם שיפוע כלפי הבית כאשר פתרון הניקוז יישאר כמו שהוא . האלטרנטיבה השנייה היא לעשות רצפה עם שיפוע כלפי השער ואז נוצרת מדרגה ע"י השער ובכך תוצר בעיה איך לנקז את המים שע"י השער .
היציקה לא באה בהפתעה והמזמין ראה וידע מה עושים והוא היה יכול להעיר לקבלן שהוא התכוון אחרת ולתקן את הטעות כביכול בזמן אמת .
לגבי הטענה שהרצפה עקומה , אין לי אפשרות לבדוק כי זה מכוסה ריצוף ואין תיעוד לליקוי הנטען ע"י חוות דעת או כל הוכחה אחרת .
הנתבעים הזמינו רצף אשר רצף את הרצפה בשטח כ- 155 מ"ר וגדר באורך 26 מ' וזה לטענתם בכדי לתקן את הליקויים של הקבלן ( התובע ).
הריצוף בוצע על הרצפה הקיימת שביצע התובע בלי לתקן שיפוע כפי שנטען והשאיר את השיפוע כמו ברצפת הבטון שביצע עם ניקוז לפני הכניסה לבית כמו שהיה במקור ,
וזה מוכיח שהריצוף בה בכדי לרצף ולהשביח את העבודה ולא לתקן שיפוע או רצפה עקומה כפי שנטען , מה עוד שהסכום שקיבל הקבלן השני בסול בס"ך 9500 ₪ , בקושי מכסה את עלות הריצוף כ- 190 מ"ר ואין בסכום אלמנט של תיקון .
לגבי הטענה שבקיר הגדר חסר משולשים, אין לזה משמעות כי הגדר מחופה בקרמיקה .

ג- מסקנות :

לאור הנ"ל אני מקבל את גרסת התובע בתביעה המקורית ודוחה את התביעה שכנגד .
היתרה לתשלום שעל הנתבע לשלם לתובע היא סך של :
₪ 14724 = 13950 - 28674
הסכום כולל מ.ע.מ. והוא ישא ריבית והצמדה לפי החוק מהיום ועד לתשלום בפועל .
בנוסף על הנתבעים לשלם סך של 4000 ₪ בגין הוצאות כאשר סכום זה ישא ריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל .
בכבוד רב
אינג' סוהיל סאבא