תאריך: 25/2/07
בבית משפט השלום בטבריה
בפני כב' השופטת רים נדאף

בענין : מיכאלי אברהם
ע"י ב"כ עו"ד טיבי יצחק- מטבריה............................................... התובע.

- נגד -

איילון חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד י. נחשון ואח' – חיפה ......................................... הנתבעת.


חוות דעת מטעם בית המשפט בת.א. 978/05

- לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות מומחה מטעמו בתיק הנ"ל הנני מביא את חוות דעתי לאחר עיון בחומר התביעה וההגנה לרבות חוות הדעת מעטם התובע והנתבעת ולאחר ביקור במקום שערכתי ביום 27/12/06 בנוכחות התובע וב"כ הנתבעת ומהנדס יוסף שרף מטעם התובע .
במהלך הביקור ראיתי את השטח התרשמתי וצילמתי , ושמעתי את גרסת התובע ותגובת הנתבעת .
- לאחר הביקור ובתאריך 25/1/07 בוצעה בדיקה סונית לעומק הכלונסאות בבנין.

המסמכים ומקורות המידע שעמדו לפניי לפני מתן חוות דעתי הם:

1) כתב תביעה מתוקן על כל נספחיו לרבות חוות דעת הדעת מטעם התובע:
1.1- חוות דעת הדס ביקורת מבנים בע"מ.
1.2- חוות דעת אילן רטיג – אדריכל .
1.3- חוות דעת אינג' ישראל קלר- יועץ קרקע.
1.4- מדידת גבהים בבנין ע"י ר.ג.מ. גיאודזיה והנדסה בע"מ , מיום 18/12/05.
1.5- חוות דעת השמאי נחום פרמינגר מיום 25/1/06

2) כתב הגנה מתוקן על כל נספחיו לרבות חוות דעת מטעם הנתבעת:
2.1- חוות דעת אינג' יוסף גולדקלנג – מהנדס בנין.
2.2- חוות דעת אינג' אבאהם שני- יועץ קרקע.
2.3- חוות דעת אדר' חיים ב- ארי- אדריכל ושמאי מקרקעין.
2.4- מדידת גבהים שנערכת ע"י המודדים לבנברג ובניו מיום 1.5.2006.
2.5- חוות דעת מהנדס יוסף שרף.
3) תמונות והתרשמות מהביקור במקום.
4) תוצאות הבדיקה הסונית.
5) התקנים הרלוונטיים.

הצהרה:
אני הח"מ אינג' סוהיל מ. סאבא מנצרת ת.ז: 20240685 בעל רישיון מס' 9804 נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית המשפט והנני להצהיר שידוע לי היטב עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר ודין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט .
ולהלן פרטי השכלתי :
- בוגר הפקולטה להנדסה מטעם הטכניון בחיפה – 1970 .
- מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית מטעם הטכניון חיפה – 1979 .
- בשלבים מתקדמים לתואר דוקטור למדעים בהנדסה אזרחית .
- בוגר קורס למומחים ובוררים במכון הישראלי לחוות דעת מומחים.
- בוגר קורס גישור במוסד נאמן בטכניון חיפה.
ולהלן ניסיוני בעבודה :
משנת 1970 עד 1973 עבודה במשרד הבינוי והשיכון מחוז הגליל .
משנת 1973 ועד היום מנהל משרד פרטי לתכנון ופיקוח על מבנים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי ומוסדות דתיים, בתחום קונסטרוקציה ואדריכלות.
משנת 1990 עוסק גם בייעוץ לביסוס מבנים.
מאז שנת 1980 נתמניתי מטעם בתי המשפט בצפון כבורר וכמומחה מטעמם במספר רב של תיקים בהם פסקתי או חוויתי את דעתי, כמו כן בתחום הגישור הצלחתי לגשר במס' רב של תיקים שהועברו אלי מבתי המשפט.


א) תיאור הבנין:
בית התובע נמצא במושב אביטל מס' 16 בחבל התענכים ולדבריו הוא נבנה בשנת 1976-7 עפ"י תוכניותיו של מהנדס אליעזר גוכמן ובפיקוחו. מדובר במבנה בעל שתי קומות מלאות כאשר בכל קומה מלאה קיים הפרש מפלס של חצי קומה.
בצד הצפוני לבנין קיימות מדרגות חיצוניות מברזל אשר מובילות ישירות לקומה השנייה המשמשת כנראה ליחידת דיור נוספת.
מתחת לחלקו האחורי (המערבי) לבנין נמצאת קומת עמודים מפולשת שבוצעה לדברי התובע בשלב מאוחר יותר עם רצפה וקורות קשר שככל הנראה אינם מחוברים לעמודי הבנין. רצפת קומת העמודים הנ"ל יותר נמוכה מהקרקע הטבעית מסביב בכ- 50 ס"מ ומהווה מין אמבטיה.
הבית נבנה על קרקע משופעת ממזרח לכיוון מערב כאשר במזרח הצד הגבוהה ,דרך הגישה לבית והכניסה הראשית ומצד מערב החלק האחורי והמשק החקלאי.
הכניסה לבית היא דרך מרפסת רחבה עם גג רעפים.
בגמר הבניה מסביב לבנין נוספה אדמה מסביב בכדי לייצור שיפועים הפוכים דהיינו מהבנין החוצה להרחקת המים מהבנין אך נשארו פרצות במיוחד בצד הצפון מזרחי שמים יכולים להיכנס מתחת לבנין ולהיכלא מתחתיו במיוחד שמדובר בכמויות מים גדולות והצפות.

ב) טענות התובע:
התובע טוען שבחורף שנת 2003 אירעה הצפה גדולה כתוצאה מגשם עז באיזור אשר הציפה את השטח לתקופה של ימים ספורים.
לאחר ההצפה התובע ובני משפחתו הרגישו לטענתם שהבית שקע בכך שמים התחלו להכנס ממרפסת הכניסה לתוך הבית ולא להפך כפי שהיה לפני ההצפה. כנ"ל גם המים בתוך הסלון שזרמו לכיוון המדרגות הממוקמים באמצע הבנין.

להלן קטעים מחוות הדעת מטעם התובע המתייחסים לענין המקצועי.

חוות דעת הדס ביקורת מבנים בע"מ:
1) הבית נבנה בשנת 1975 ולא נמצאו סדקים או ממצאים אחרים כלשהם המראים על ליקויי בניה.
2) לפני כשנתיים שיפועים הפוכים ברצפת מרפסת דיור וחדר דיור והמים חודרים מהמרפסת הפתוחה לתוך הדירה לכיוון הפינה הדרומית מערבית של חדר הדיור.
3) שיפועים אלו נגרמו כתוצאה ישירה מהצטברות מי גשמים מרובים שירדו בעונה האחרונה ונקוו סביב הבית בחצר של הדייר וזאת למרות שבוצעו שיפועים שבוצעו מכיוון הבית לכיוון החוץ.
4) השיפועים שנגמרו בריצוף אינם נובעים מליקוי בניה לא במישרין ולא בעקיפין ועדות לכך היא שאין סדקים אלכסוניים המעידים על שקיעה דפירנציאלית של היסודות.
5) אילו היתה בעיה בתכנון הקונסטרוקציה היו נגרמים שקיעות דפרנציאליות של היסודות והיו נוצרים סדקים אלכסוניים במקומות פזורים במבנה.

חוות דעת האדריכל אילן רטיג:
1) מכל הנתונים הנ"ל המסקנה היחידה היא כי תזוזת הבנין נעשה בשלמות (לא הופיע כל סדקים קונסטרוקטיביים) כתוצאה מכמויות המים הרבות שהיו בגשם של אותה שנה.
2) יש לבצע חיזוק ותמיכת הבנין נגד שקיעות נוספות. הדבר כרוך בבדיקות הנדסיות נוספות (ויקרות) וכן הצעות לתמיכת המבנה.

חוות דעת אינג' ישראל קלר- יועץ קרקע:
1) פעולות ההצפה של המים גורם להקטנת פרמטרי החוזק של הקרקע , עקב הגדלה בתכולת הרטיבות בה. ההקטנה הינה דראסטית, וערכי החוזק יכולים לפחות גם פי 2 אף יותר מהחוזק של יבש.
ואז מבנה שהיה תקין עשרות שנים , איבד את האחיזה של חלק מיסודותיו בקרקע ונטה.
2) הבית היה תקין עשרות שנים עד לאירוע, גם אחרי התזוזות, הבית עדיין כמעט לא סדוק. ז"א תוכנן ונבנה נכון .
3) הבית בוטח, אני מניח , לאחר שמישהו בדק אותו, טענה שהתכנון והביצוע שלו לקויים אינה לוגית.

לתובע אין תוכניות בניה שלפיהם נבנה הבנין ולכן הצטרכנו לבצע בדיקה סונית לכלונסאות והתוצאה היא שעומק הכלונסאות נע מסביב ל- 7.50 - 7.0 מ' וזה התאים פחות או יותר למה שמסר לנו התובע בביקור במקום.

ג) טענות הנתבעת:
הנתבעת טוענת שהשקיעה נוצרה כבר בראשית כתוצאה מליקויי בניה, מיסודות קצרים (כ- 6.50 מ') שאינם תואמים את תנאי הקרקע במקום.

להלן קטעים מחוות דעת מטעם הנתבעת המתייחסים לעניין המקצועי.

חוות דעת אינג' יוסף גולדקלנג
1) במידה ורצפת המבנה היו מופרדות מהקרקע כנדרש לא היו נוצרים שיפועים במשטח הריצוף.
2) אין כל ספק שעומק כלונסאות הביסוס שבוצע לעומק של 6.50 מ'. קטן מהנדרש ויש לחזקם עפ"י הנחיות מהנדס קונסטרוקציה ויועץ קרקע ועל חשבון בעל המבנה, מתכנן השלד והאחראי לביצוע השלד.

חוות דעת אינג' אברהם שני:
העובדה היא כי הכלונסאות בוצעו לעומק של 6.50 מ' בלבד שהוא אורך לא מקובל עבור כלונסאות, במיוחד בתכסיות כגון אלו הנמצאות במושב אביטל, סביר להניח כי העומסים על הכלונסאות גדולים מתסבולת הקרקע וכתוצאה מכך מתפתחות שקיעות הגדולות עם הזמן.
מוערך כי תסבולת תקינה של כלונסאות בעומק זה שבוצעו באתר מגיע למספר טונות בודדים עד 10 טון בעוד שהעומסים על היסודות יכולים להגיע לכדי מס' עשרות טונות בודדים, ומכאן מתפתח תהליך של שקיעה מתמשכת.
יובהר שאורך הכלונסאות המומלץ בקרקע חרסיתית הינו 9-10 מ'.


חוות דעת אינג' יוסף שרף:
מנתוני עומק היסודות כמדווח (6.50 מ') בהנחה שזה כך קיים, ביצוע כזה לא תואם נתוני תכנון סבורים להרטבה מחזורית שנתית הנוצרת בקרקעות חרסית באיזור התענך.
שינוי הרטיבות בעומק האדמה משתנים עד 4- 5 מ'. במצב זה סביר כי הכלונסאות לא תוכננו באופן יעיל ונכון ומסיבה זה יכול שנוצרו נטיות במבנה כבר קודם לכך בתהליך מחזורי של שנים.
ביצוע פני הכלונסאות נעשה על קרקע משופעת ממזרח למערב, מקדמי החיכוך בעומק הקרקע משתנים וקטנים במיוחד בכלונסאות חיכוך קצרים.

ד) מסקנות והמלצות:
לפי עדות התובע, עומק היסודות הוא 6.50 – 7.0 מ'. לאחר בדיקה סונית של חלק גדול מהיסודות שאפשר היה להגיע אליהם עומק היסודות נע בסביבות ה- 7.50- 7.0 מ', וקוטר הכלונסאות הוא 40 ס"מ.
הקרקע באיזור היא קרקע חרסיתית שמנה ובעלת פוטנציאל תפיחה גבוהה וזו תכונה שמאפיינת את כל האיזור של התענכים מידיעה אישית מעבודתי באיזור, ועל זה אין מחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים.
תסבולת כלונס קוטר 40 ס"מ לעומק 7.0 מ' היא 18 טון במצב יבש, וזה בד"כ עם מקדם בטחון של 3 .
עם פעולת ההרטבה בזמן הצפה , שינוי הרטיבות בעומק משתנים עד 4.0 – 5.0 מ'. תסבולת הכלונס קטנה עד כדי 12 טון דהיינו מקדם הביטחון קטן עד 2 .
העומס על העמודים בבנין במצב שרות נע בין 8.0 טון לעמודים הפינתיים ל- 15 טון לעמודים האמצעיים בהיקף ול- 25 טון לעמודים המרכזיים.
דהיינו במצב יבש מקדם הביטחון לעמודים הפינתיים והאמצעיים בהיקף הוא 3 ויותר ובעמודים המרכזיים הוא : 2.16 .
במצב רטוב מקדם הביטחון לעמודים הפינתיים לא קטן מ- 3 ולעמודים האמצעיים בהיקף הופך ל- 1.6 ולעמודים המרכזיים ל- כ- 1.0.
כיוון שהנדסת הקרקע אינה מדע מדויק ומסת הקרקע היא בד"כ אינה הומוגנית לכן המספרים הנ"ל הם לצורך מתן סדר גודל להבהרת התמונה .
ההנחה הבסיסית לחוות דעתי היא שבחורף 2003 קרתה הצפה באיזור ושזה דבר עובדתי שצריך להיות מוכח בבית המשפט.
בקרקעות מסוג זה ההצפה גורמת לשינוי רטיבות במסת הקרקע לעומק ומקטינה את תסבולת הכלונס ממצב יבש למצב רטוב וכתוצאה מכך מקדמי הבטחון קטנים כפי שציינתי לעיל. וכשמקדמי הביטחון קטנים השקיעות ביסודות גדלות.
בזמן ההצפה מים נכנסו מתחת לבנין נכלאו מתחתיו בגלל קומת העמודים האחורית לכיוון מערב דהיינו לצד הנמוך של המגרש, חלחלו ליסודות , תסבולת הכלונסאות הפכו להיות ממצב יבש למצב רטוב והשקיעות גדלו.
העמודים שסבלו יותר מההצפה הם העמודים המערביים בגלל שיפוע הקרקע וקומת העמודים האחורית , לכן הנטייה של הבנין היתה לכיוון מערב ודרום מערב.
הנטיה הקיימת היום יכולה להיות תוצאה של תהליך הצפות מתמשך של שנים ובמרכזו ההצפה הנטענת בחורף 2003 .
הנטייה בבנין אכן קרתה באופן סיסטמתי לכיוון דרום מערב בלי לגרום לסדקים בבנין.
הנטייה נמדדה ע"י המודדים מטעם התובע ומטעם הנתבעת, יש שוני קל בין המודדים אך הנטייה ברורה ולאותו כיוון. בביקורי במקום בדקתי בשטח את הנטייה ע"י שפיכת מים במרפסת והם נכנסו דרך הכניסה אל תוך הבית.
אילו הכלונסאות היו יותר עמוקים מהמידה הקיימת לעומק מתאים לקרקע במגרש שהוא 10.0 מ' או יותר השקיעות לא היו נגרמות .
יכול להיות מצב שהבנין נבנה נטוי מלכתחילה , האפשרות קיימת אך בגלל שהנטיה היא לכיוון אחד בכל הקומות באופן סיסטמתי, אפשרות זו לדעתי בסבירות נמוכה, והגורם לנטיה הינו לסיבות שהוזכרו לעיל . הבנין עלול להמשיך ולשקוע עם הזמן ולכן יש לבצע פעולת חיזוק למניעת ועצירת תהליך השקיעה .

ה) תיקון הנזק ועלויות התיקון:
לתיקון הנזק ולעצירת תהליך השקיעה יש לחזק את יסודות הבנין בהיקף ע"י קדיחת כלונסאות צמודים לבנין קוטר 40 ס"מ לעומק 11.0 מ' שמעליהם חגורת בטון המחוברת לבנין הקיים ע"י קוצים במפלסי הרצפות, החגורות יהיו מופרדים מהקרקע ע"י ארגזי פוליביד .
כנ"ל יש לחזק את העמודים הפנימיים ע"י מכונה מיוחדת קטנה עם ראשי כלונסאות אשר יחוברו לחגורות הפנימיות ברצפה.
בגמר עבודות החיזוק יש לעקור את הריצוף בבנין הקיים בכל הקומות ולרצף ריצוף חדש עם שיפועים נכונים.
יש לטפל בניקוז החיצוני בבנין למניעת כניסת מים מתחתיו בנוסף יש לבצע בור ניקוז עמוק לשחרור המים הנכלאים מתחת לבנין המחובר לנקודה הנמוכה במבנה ע"י צינורות שרשוריים. בבור תותקן משאבה אוטומטית אשר תוציאה את המים בהגיעם למפלס מסויים.

להלן פירוט העבודות שיש לבצע לנ"ל עם מחירי עלותם:
פירוט כמות מחיר י"ח בש"ח ס"ה בש"ח
1 ביצוע חיזוק לבנין הקיים ע"י כלונסאות קוטר 40 ס"מ בהיקף החיצוני לעומק 11.0 מ' שייקדחו צמוד לבנין ע"י מכונה המיועדת למטרה זו. ס"ה 20 כלונסאות 220 מ' 180 39600
2 כנ"ל אך בתוך הבית ס"ה 6 כלונסאות 66 מ' 500 33000
3 חגורות מעל לעמודים הנ"ל אשר יחוברו לקורות הקשר והעמודים בבנין הקיים 6 מ"ק 1800 10800
4 פירוק ריצוף קיים וריצוף מחדש של הדירה בצורה אופקית כולל מרפסת הכניסה ס"ה 220 מ"ר ממרצפות דוגמת הקיים 220 מ"ר 200 44000
5 פירוק מדרגות פנים וביצוען מחדש 32 י"ח 32 300 9600
6 בצוע תיקונים בגינה ובפיתוח לאחר קידוח הכלונסאות קומפלט 2500 2500
7 תיקונים ברצפה לאחר קידוח דרכן לכלונסאות קומפלט 2000 2000
8 פירוק דלתות קיימות והתאמתן למצב הריצוף החדש, כולל תיקון צבע כולל תיקון ציפוי עץ בחדר מגורים קומפלט 2500 2500
9 ביצוע תיקוני צביעה וסיוד בדירה כולה קומפלט 4500 4500
10 ביצוע בור ניקוז חיצוני לשחרור קוטר 80 ס"מ. לעומק 2.50 מ' לשחרור המים מתחתית לבנין בזמן הצפות עם צינורות שרשורים ומשאבה אוטומטית אשר תוציא את המים מהבור בהגיעם למפלס מסוים קומפלט 10000 10000
ס"ה 158500
תכנון ופיקוח הנדסי 10% 15850
174350
מ.ע.מ 15.5% 27024
201374

- בזמן התיקונים יש לפנות את הדירה למשך חודשיים.
- אמנם זה לא תחום התמחותי אך איני חושב שלאחר התיקון תהיה ירידת ערך לבנין.

ו) לסיכום:
- האפשרות שהבנין נבנה נטוי מלכתחילה היא קיימת אך בגלל שהנטיה היא לכיוון אחד בכל הקומות באופן סיסטמתי , אפשרות זו לדעתי בסבירות נמוכה .
- סיבת הנטיה בבנין היא תוצאה של תהליך של הצפות מתמשך של שנים ובמרכזו ההצפה הנטענת בחורף 2003.
- המים נכלאים מתחת לבנין חודרים ליסודות משנים את רטיבות הקרקע לעומק 4.0 – 5.0 מ' מקטינים את תסבולת הכלונסאות ע"י הקטנת מקדם הבטחון וכתוצאה מכך השקיעות ביסודות גדלות .
- השקיעות שהתפתחו הם לא הרסניות כי לא הופיעו סדקים בבנין אלא גרמו לנטיית הבנין לכיוון מערב ודרום מערב.
- היסודות שסבלו בגלל שיפוע המגרש וקומת העמודים האחורית הם דווקא המערביים והדרום מערביים ולכן הנטיה היא לכיוון ההוא.
- עומק היסודות בבנין נע בין 7.0 – 7.50 מ' (לפי בדיקת איזוטופ) בקוטר 40 ס"מ. וזה אורך קצר מדי ואינו מתאים לקרקעות חרסיתיות פעילות מסוג זה הנמצאות במגרש התובע ובכלל במושבי התענכים בכלל.
- אילו היסודות היו מבוצעים בעומקים של 10 מ' מינימום או יותר הנטיה בבנין לא היתה נגמרת .
- לאור הנ"ל כב' בית המשפט יחליט על האחריות לנזק ותשלום עלויות התיקון .

בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא
מצ"ב : תוצאות בדיקה סונית של איזוטופ.
תמונות לבנין .