20/10/08
בבית משפט השלום נצרת
בפני כב' סגן הנשיא השופט שכיב סרחאן

בעניין : איוב ראדי
ע"י ב"כ עו"ד שינדלהיים כהן ושות'.................................. התובע
- נגד -
מועצה מקומית יפיע
ע"י ב"כ עו"ד מיכלין .................................................. הנתבעת

חוות דעת מטעם בית המשפט בת.א. 1647/07

לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות מומחה הנדסי מטעמו בתיק הנ"ל הנני מביא את חוות דעתי כדלהלן:

הצהרה:
אני הח"מ אינג' סוהיל מ. סאבא מנצרת ת.ז: 20240685 בעל רישיון מס' 9804 נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית המשפט והנני להצהיר שידוע לי היטב עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר ודין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט .
ולהלן פרטי השכלתי :
- בוגר הפקולטה להנדסה מטעם הטכניון בחיפה – 1970 .
- מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית מטעם הטכניון חיפה – 1979 .
- בשלבים מתקדמים לתואר דוקטור למדעים בהנדסה אזרחית .
- בוגר קורס למומחים ובוררים במכון הישראלי לחוות דעת מומחים.
- בוגר קורס גישור במוסד נאמן בטכניון חיפה.
ולהלן ניסיוני בעבודה :
משנת 1970 עד 1973 עבודה במשרד הבינוי והשיכון מחוז הגליל .
משנת 1973 ועד היום מנהל משרד פרטי לתכנון ופיקוח על מבנים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי ומוסדות דתיים, בתחום קונסטרוקציה ואדריכלות.
משנת 1990 עוסק גם בייעוץ לביסוס מבנים.


מאז שנת 1980 נתמניתי מטעם בתי המשפט בצפון כבורר וכמומחה מטעמם במספר רב של תיקים בהם פסקתי או חוויתי את דעתי, כמו כן בתחום הגישור הצלחתי לגשר במס' רב של תיקים שהועברו אלי מבתי המשפט.

1. המסמכים ומקורות המידע שעמדו לפניי לפני מתן חוות דעתי הם:
כתב תביעה כל על נספחיו לרבות חוות דעת מטעם התובע של השמאי חאלד סלאמה ושל אינג' נאדר סרוג'י.
כתב הגנה על כל נספחיו לרבות חוות דעת אינג' אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ.
ביקור במקום שנערך ב 11/8/08 אשר נכחו בו נציגי התובע והנתבעת.

2. תיאור המקום והמבנה:
המבנה הוא בנין מסחרי (מחסן) חד קומתי בשטח כ- 440 מ"ר ובגובה כ- 5.0 מ' הנמצא ביפיע גוש: 16899 חלקה : 68 מגרש: 1/68/ב.
המבנה הוא בעל שלד בטון בבניה קונבינסיונלית של קירות מבטון ובלוקים ותקרה מצלעות ללא גופי מילוי (תקרה קסטות).
בשתי חזיתות המבנה קיים מצוק אנכי של כ- 15 מ' ממפלס רצפת המחסנים. קירות המבנה בשתי החזיתות הנ"ל נבנו כנגד שכבת הסלע שבמצוק.
במעלה המצוק קיים כביש עליון ובו קו ביוב שבוצע בזמנו על ידי המועצה המקומית והטענה של התובע היא שמקו ביוב זה הביוב פורץ לעתים קרובות וגורם להצפות בגלל כנראה ליקוי בביצוע הקו, וכתוצאה מכך הביוב זורם על המצוק אל גג המבנה שהוא יותר נמוך מהכביש העליון בכ- 10מ' וחודר דרך הגג אל המחסן של התובע וגורם נזק לתכולה ולמבנה.
גג המבנה אטום ביריעות באופן חלקי עם ניקוז לא מסודר.

3. תיאור הנזק
בזמן הביקור במקום לא היתה נזילת ביוב אך מהעדויות מסתבר שאכן קיים ליקוי בקו הביוב או/ו הוא אינו יכול לשאת את עומס זרימת הביוב מהשכונה ומדי פעם הוא פורץ ומציף את מחסן התובע. בביקור במקום שקיימתי ב- 11/8/08 טען התובע שרק לפני כשבוע הביוב בקו פרץ וגרם להצפה נוספת .
הממצאים בשטח כתוצאה מההצפה / הצפות הם:
3.1. בתקרת המבנה התגלו מס' סדקים אשר דרכם זרמו מי הביוב מגג המבנה. וכמובן קיימים גם התקלפויות בצבע, והופעת מוקדי חלודה במקומות שהיתה זרימה .
3.2. כפי שציינתי הגג אטום ע"י יריעות באופן חלקי ומערכת הניקוז אינה מסודרת.
3.3. לא אותרו סדקים כלשהם במבנה המעידים על בעיה קונסטרוקטיבית במבנה הן כתוצאה מההצפה / הצפות או מכל סיבה אחרת.

4. התייחסות לנזק הנטען:
אכן היתה זרימת מי ביוב מההצפה דרך הגג אשר הציפה את המחסנים של התובע וגרמה נזק הן לתכולה והן למבנה כפי שיפורט בהמשך.
לגבי נזק מהתכולה הדבר יטופל בנפרד, אך לא במסגרת חוות דעת זו.
לגבי הנזק למבנה הנזק הוא חיצוני שניתן לתיקון ומה שנטען שחוזק המבנה ויסודותיו נפגעו כתוצאה מההצפה של הביוב אינו נכון ודין הצפת מי ביוב הוא כדין הצפת מי גשם פרט לעובדה שמי הביוב מכילים חומרים נוספים אשר יכולים לגרום לקורוזיה יותר מהירה לברזל, ובכל מקרה הדבר לא יכול לפגוע בחוזק המבנה ויסודותיו.

5. תיקון הנזק ואומדן העלויות:
לצורך תיקון הנזק יש לבצע קו ביוב חדש אשר יעמוד בעומס הביוב מהשכונה , ותיקון הנזק למבנה כתוצאה מההצפה לפי הסעיפים להלן עם עלויות תיקונם כדלקמן:
5.1. ביצוע קו ביוב חדש באורך 60 מ' להחלפת
הקו הישן כולל שוחות חדשות להתחברות
לקצוות הקו הישן . 15000 ₪

5.2. החזרת המצב לקדמותו מעל תוואי הכביש
העליון כולל הידוק מצעים ותיקוני אספלט 8000 ₪
5.3. תיקון סדקים בתקרה של המחסנים
כולל טיפול במוקדי חלודה . 12.000 ₪
5.4. ביצוע פעולות חיטוי במבנה . 3000 ₪
5.5. תיקוני צבע במקומות שונים . 6000 ₪
44000 ₪
5.6. פיקוח הנדסי 10% 4400 ₪
48400 ₪
מ.ע.מ. 15.5% 7502 ₪
55902 ₪


בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא