תאריך: 22/2/09

בבית משפט השלום בנצרת
בפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא

בעניין : ע.ע. בנדורה הובלות ומסחר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מוסא נעים......................................................... התובעת
- נגד -
מ' העמק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נואף שלבי ...................................................... הנתבעת


פסק דין של בורר בת.א. 3115/02
לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות בורר דן יחיד בתיק הנ"ל, הנני מביא את פסק הבוררות לאחר עריכת ישיבת בוררות במשרדי בנוכחות הצדדים ובכ"ם ולאחר ביקור במקום שערכתי בנוכחות הצדדים וב"כ הנתבעת עו"ד שלבי כדלהלן:
הפלוגתאות שהתבקשתי להכריע בהן לפי כתב המינוי הן כדלקמן:

1. היקף העבודה שבוצעה ע"י התובעת בפרויקט "פארק העמק בכפר איכסאל כאשר בעניין זה מוסכם כי התובעת ביצעה עבודות כדלקמן:
א. יציקת כלונסאות כאשר החפירות בוצעו על חשבון הנתבעת .
ב. יציקת רצפה וחגורות בטון.
ג. יציקת קיר בטון.
ד. בניית בריכת שחייה בקומת המרתף.
ה. בניית חדר משאבות בשטח 24 מ"ר.

2. הערכתי לשווי העבודה שבוצעה לפי הפירוט בסעיף 1 לעיל לאחר חישוב מדוייק לכמויות שבוצעו לפי התוכניות היא: 179300 ₪
מ.ע.מ. 15.5% 27792 ₪
207092 ₪
וזה לפי ערך פברואר 02.
מזה שולם 142400 ₪ לכן היתרה לתשלום כולל מ.ע.מ. היא 64692 ₪ כאשר סכום זה ישא ריבית והצמדה לפי החוק מפברואר 02 ועד לתשלום המלא בפועל.
ההערכה מבוססת על הכמויות שבוצעו על ידי התובעת ולפי מחירי יחידה שנקבעו על ידי לעבודה בלבד ללא חומרים לפי ערך פברואר 02 כדלהלן:
1. קורות , רצפות, קירות 350 מ"ק * 350 ₪ / מ"ק = 122500
2. כלונסאות 328 מ"ק * 100 ₪ / מ"ק= 32800
3. טופינג' מעל לרצפה 1000 מ"ר * 8 ₪ / מ"ר= 8000
4. ברזל 40 טון * 400 ₪ / טון= 16000
179300 ₪

3. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 5000 ₪ בתוספת מ.ע.מ. כסכום גלובלי בגין חלק מהוצאות הבוררות ושכ"ט עו"ד. הסכום הוא לפי הערך של היום והוא ישא ריבית והצמדה לפי החוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.


בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא