חוות דעת הנדסית
הנושא: תביעת אינג' ווליד חאג'
- נגד-
המוטרנות היוונית הקתולית

 

 

עורך חוות הדעת : אינג' סוהיל סאבא

תאריך : 15/11/04

 


תוכן העניינים:

פרק א: המסמכים שעמדו לרשותי לצורך מתן חוות דעתי 5

פרק ב: הגדרות. 6

פרק ג: רשימת הפרויקטים ופירוט התוכניות והמסמכים לכל פרויקט בנפרד 7

פרק ד: עיקרי ההסכם עם אינג' חאג' , טבלת התשלומים וטבלת המשנה שערך 15
המומחה רייכלר.

פרק ה: שיקולים כלליים והתייחסות לחוות דעת רייכלר. 17

פרק ו: חישוב שכ"ט לפי חוות דעתי. 21

פרק ז: טבלת ריכוז 34

פרק ח: מסקנות. 34

 

 

 

 

 

תאריך : 15/11/04
לכ'
המוטרנות היוונית קתולית
חיפה
א.נ.

הנדון : חוות דעת הנדסית
הנושא: תביעה אינג' ווליד חאג' -נגד- המוטרנות היוונית קתולית

- נתבקשתי על ידכם לחוות את דעתי על תביעת אינג' ווליד חאג' לשכ"ט לפרויקטים שונים שתכנן ופיקח עבור המוטרנות במקומות שונים בצפון, ולתת את דעתי על קביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט מר רייכלר בחוות דעתו בתיק הנ"ל.
- ולהלן חוות דעתי.
הצהרה:
אני הח"מ אינג' סוהיל מ. סאבא מנצרת ת.ז: 20240685 בעל רשיון מס' 9804 נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית המשפט והנני להצהיר שידוע לי היטב עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר, ודין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט .
להלן פרטי השכלתי :
- בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית מטעם הטכניון - חיפה – 1970 .
- מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית מטעם הטכניון - חיפה – 1979 .
- בשלבים מתקדמים לתואר דוקטור למדעים בהנדסה אזרחית בתחום קרקע וביסוס.
- בוגר קורס למומחים ובוררים במכון הישראלי לחוות דעת מומחים.
- בוגר קורס גישור במוסד נאמן בטכניון חיפה.

להלן ניסיוני בעבודה :
א) בתחום הקונסטרוקציה:
1970 – 1973 עבודה במשרד הבינוי והשיכון.
1973 עד היום: עוסק בתכנון ופיקוח על מבנים, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי. ולהלן דוגמאות מהפרויקטים הבולטים:
1) בסקטור הפרטי:
יחידות דיור למגורים ליזמים פרטיים מהם: אברהם יצחק בע"מ, מצפה העמק, א.ש.רהט, מרדכי בנימין ובניו חב' לבניה בע"מ, ריאד אספניולי בע"מ, כפרית בע"מ, מודל הנדסה בע"מ ורונידן בע"מ.
מרכז מסחרי בטבריה כ- 2000 מ"ר, 2 מרכזים מסחריים בנצרת עם 4 קומות חניה תת קרקעיות כ- 10.000 מ"ר, תכנון מרכז מסחרי בנצרת עלית כ- 20.000 מ"ר, אולם שמחות כ- 2000 מ"ר בבית שאן, מפעל אלומיניום עם אולם שמחות בשטח כולל כ- 5000 מ"ר, תכנון וילות פאר, תחנות דלק מוסכים וכו'
2) בסקטור הציבורי:
2.1. בתי ספר וגני ילדים לעירית נצרת ולמוסדות דתיים ועמותות ציבוריות בעיר.
2.2. תכנון מרפאות לקופ"ח כללית במקומות שונים בארץ.
2.3. תכנון בתי ספר וספריות ציבוריות , גני ילדים, מועדוני קשישים במקומות שונים בארץ.
2.4. חיזוק ושיקום מבנים ישנים.
2.5. חיזוק וכיחול קירות תמך בהר אדר לחב' "ערים" חב' לפיתוח עירוני בע"מ.
ב) בתחום ייעוץ קרקע וביסוס :
1. משנת 1988 נותן ייעוץ לביסוס מבנים לפרויקטים ציבוריים ופרטיים כמו בתי ספר, ספריות, גני ילדים, בתי מגורם, מפעלים, אולמות ספורט וכו', בתנאי קרקע רגילים ובעייתיים עם שיפועים תלולים, הנחיות לביצוע קירות תומכים ע"י בנינים קיימים, קירות תומכים בשיטת

הקרקע המשוריינת ומסמרי קרקע בשילוב עם כלונסאות דיפון ועוגנים. הנחיות לביצוע קיר תומך לגובה 25 מ' בנצרת בשיטות הנ"ל.
2. הנחיות לחיזוק קירות תומכים קיימים ישנים ומסוכנים.
3. הנחיות לעבודות פיתוח וסלילה למתחמים חדשים במקומות שונים בארץ.
בין לקוחותינו: "ערים" חב' לפיתוח עירוני, מרדכי בנימין ובניו- עבודות עפר, אברהם יצחק בע"מ, עירית נצרת, עירית בית שאן, מועצות מקומיות בצפון, ייזמים פרטיים.
מאז 1980 נתמניתי מטעם בתי המשפט בצפון וחיפה כבורר או כמומחה מטעמם במס' רב של תיקים בהם פסקתי או חוויתי את דעתי. כנ"ל בתחום הגישור.

פרק א - המסמכים שעמדו לרשותי לפני מתן חוות דעתי:
1) חוות דעת של המומחה רייכלר.
2) הסכמים בין אינג' ווליד והמוטרנות לפרויקטים השונים.
3) התכתבויות שונות בין אינג' ווליד חאג' למוטרנות.
4) רשימת הפרויקטים שתכנן אינג' חאג' למוטרנות.
5) תכניות לפרויקטים השונים שברשימה 4 לעיל הן תוכניות ביצוע והן תוכניות למכרז וגרמושקות, כפי שיפורט בהמשך .

 

 

 

פרק ב - הגדרות:
להלן מס' הגדרות
א) תוכניות סופיות תוכניות בקנה מידה 1:100 או 1:50 שמראים את התכנון הסופי של הפרויקטים לצורך קבלת היתר בניה (גרמושקה).
ב) חישוב סטטי פתרון קונסטרוקטיבי עקרוני למערכת הסטטית של המבנה כולל חישוב אלמנטים מרכזיים לצורך השלמת התנאים לקבלת היתר בניה.
ג) תוכניות ארכיטקטורה לביצוע תוכניות מושלמות לביצוע עם כל המידות והפרטים כולל פרטי נגרות ופרזול, אלומיניום וזיגוג, מסגרות איטום ריצוף , אדני חלונות , שקעים לתריסים, בקנה מידה ברור, בד"כ בקנה מידה 1:50 , 1:25 , 1:10 , 1:5.
ד) תוכניות ארכיטקטורה (למכרז בלבד) תכניות כלליות ללא מידות מושלמות לביצוע וללא הפרטים לעיל בד"כ בקנה מידה 1:50.
ה) תוכניות קונסטרוקציה לביצוע כנ"ל כמו תוכניות ארכיטקטורה לביצוע אך לפרטי הזיון ובטון. כולל חתכים מקומיים ומפלסים מבנה קירות ופרטי חגורות ועמודים וכרניזים למיניהם כולל יציקות ביניים.
ו) תוכניות קונסטרוקציה (למכרז בלבד) כנ"ל כמו תוכניות ארכיטקטורה למכרז בלבד אך זה לפרטי הזיון והבטון לביצוע.
ז) כתב כמויות רשימת הכמויות לפרויקט לאלמנטים שיבוצעו.
ח) חוזה ומפרטים טכניים חוברת הכוללת חוזה בין המזמין לקבלן עם כל התנאים לקיום החוזה , מפרטים טכניים מיוחדים לכל עבודות השלד, והגמר עם פירוט החומרים ואופני המדידה. וכתב כמויות שבסעיף (ז) לעיל.


פרק ג - רשימת הפרויקטים.
להלן רשימת הפרויקטים עם פירוט התוכניות והמסמכים לכל פרויקט בנפרד :
1) כנסיית ריינה פרויקט ראשון.
2) כנסיית ריינה פרויקט שני.
3) כנסיית מח'ול הפרויקט הראשון.
4) כנסיית מח'ול הפרויקט השני.
5) בית העדה שפרעם.
6) מרכז מרים בוארדי – חורפיש.
7) מתחם כנסייתי כפר כנא.
8) מרכז הצופים שפרעם.
9) מגרש הב"ס האפוסקופי שפרעם.
10) כנסיית עבלין.
- התוכניות והמסמכים שהתקבלו במשרדי ושהעתק אמור להיות אצל המומחה רייכלר למומחה מר רייכלר לפרויקטים השונים הם:
1) כניסית רינה – הפרויקט הראשון:
1.1. תכנית בקשה להיתר ובניה לכנסיית ריינה- מתאריך 8/7/97 .
1.2. המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
1.2.1 הערכת עלות עבודות השלד בפרויקט.
1.2.2 הערכת עלות עבודות הגמר לכנסיה מיום 16.7.99.
בס"ה סעיף (א) ו- (ב) 1.075.270 $.
1.2.3. חישוב שכ"ט לשלב הראשון בס"ה 23400 $ כולל מ.ע.מ.

2) כנסית רינה – הפרויקט השני.
2.1. תוכניות:
2.1.1. תכנית בקשה להיתר בניה לאולמות הקהילה – מתאריך 27/11/00.
2.1.2. תכנית ארכיטקטורה לקומת המרתף מפלס 10.80- תכנית מס' 1.
2.1.3 תכנית ארכיטקטורה למפלס 4.90- תכנית מס' 1.
2.1.4. חתכים א-א , ב-ב תכנית מס' 2.
2.1.5 חתכים ג-ג , ד-ד תכנית מס' 3.
2.1.6 חזית דרומית , חזית צפונית תכנית מס' 4.
2.1.7. חזית מערבית תכנית מס' 5.
2.1.8 תכנית מגדל תכנית מס' 6.
2.2 המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
2.2.1 פרוטוקול מישיבה שערך מהנדס ג'ריס מנסור מפקח מטעם המוטרנות.
2.2.2 מכתב מהממונה הכללי כב' האקסרכוס ד"ר פאוזי חורי מיום 22.1.02.
2.2.3 חשבון שכ"ט לפרויקט השני מיום 27.1.03 בס"ך 45563 $ ללא מ.ע.מ.
2.2.4. מכתב ריכוז שטחי הבניה.

 

 

3) כניסית מח'ול- הפרויקט הראשון.
3.1. תוכניות:
3.1.1 תכנית בקשה להיתר בניה מיום 19/10/93.
3.1.2 תכנית הכנסיה תכנית מס' 1 מיום 15/8/98.
3.1.3 תכנית הכנסיה והגלריה 3.60+ תכנית מס' 2 מיום 15/8/98.
3.1.4 תכנית גגות תכנית מס' 3 מיום 15/8/98.
3.1.5 חתך 1-1 תכנית מס' 4 מיום 15/8/98.
3.1.6 חתך 2-2 תכנית מס' 5 מיום 15/8/98.
3.1.7 חתך 3-3 תכנית מס' 6 מיום 15/8/98.
3.1.8 חתך 4-4 תכנית מס' 7 מיום 15/8/98.
3.1.9 חתך 5-5 תכנית מס' 8 מיום 15/8/98.
3.1.10 חזית מערבית תכנית מס' 9 מיום 15/8/98.
3.1.11 חזית מזרחית תכנית מס' 10 מיום 15/8/98.
3.1.12 חזית דרומית תכנית מס' 11 מיום 15/8/98.
3.1.13 חזית צפונית תכנית מס' 12 מיום 15/8/98.
3.2 המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
3.2.1 עלויות הפרויקט מיום 20/8/00.
עבודות השלד 432070 $ ועבודות הגמר 540280 $ לא כולל מ.ע.מ.
3.2.2. שכ"ט מיום 16/2/01 לפרוייקט הראשון בס"ך 14861 $ לא כולל מ.ע.מ.


4) כניסיית מח'ול – הפרויקט השני.
4.1. תוכניות:
4.1.1 תכנית אולם תחתון (לעיון בלבד) תכנית מס' 1 מיום 7.1.03.
4.1.2 חתך A-A (אולם) (לעיון בלבד) תכנית מס' 2 מיום 7.1.03.
4.1.3 חתך B-B (אולם) וחזית צפון מערב כנסיה תכנית מס' 3 מיום 7.1.03
4.1.4 חזית צפון – מזרח.תכנית מס' 4 מיום 6.1.03 (לעיון בלבד).
4.1.5 חזית דרום – מזרח.תכנית מס' 5 מיום 6.1.03 (לעיון בלבד).
4.1.6 תכנית הכנסייה- תכנית מס' 2 מיום 19.11.01 (לעיון בלבד).
4.1.7 תכנית גגות- תכנית מס' 3 מיום 19.11.01 (לעיון בלבד).
4.2. המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
4.2.1. חישוב שכ"ט מים 27/1/03 בס"ך 27373 $ לא כולל מ.ע.מ.
5) בית העדה – שפרעם.
5.1. תוכניות:
5.1.1. תכנית בקשה להיתר.
5.1.2. תכנית אולם תחתון 5.76- תכנית מס' א16 – 1 מיום 1.2.02.
5.1.3. תכנית אולם עליון (מפלס 0.00+-).
תכנית קומת ביניים (מפלס 2.70+) תכנית מס' אא-2 מיום 1.2.02.
5.1.4. חתכים 1-1 , E-E , 4-4 , 3-3 , 2-2 תכנית מס' אא-4 מיום 1.2.02.
5.1.5. חתכים 1- 1 , E-E , 4-4 , 3-3 , 2-2 תכנית מס' אא-4 מיום 1.2.02.
5.1.6. חתכים G-G , F-F , תכנית מס' אא- 5 מיום 1.2.02.

5.1.7. תכנית חניון (מפלס 8.96-) תכנית מס' בא – 1 מיום 1.2.02.
5.1.8. תכנית אולם תחתון (מפלס 5.76-) תכנית מס' בא- 2 מיום 1.2.02.
5.1.9. תכנית אולם עליון (מפלס 0.00+-) תכנית מס' בא – 3 מיום 1.2.02.
5.1.10. תכנית גגות תכנית מס' בא –4 מיום 1.2.02.
5.1.11. תכנית חניון (מפלס 8.96-).
תכנית אולם תחתון (מפלס 5.76-). תכנית מס' גא-1 מיום 1.2.02.
5.1.12. תכנית אולם עליון (מפלס 0.00-+).
תכנית קומת ביניים (מפלס 2.88-) תכנית מס' גא-2 מיום 1.2.02.
5.1.13. תכנית קומת ביניים (מפלס 3.20+) ותכנית גגות. תכנית מס' גא-3 מיום 1.2.02.
5.1.14. תכנית קומת מרתף, חניון, חדר טרנספורמטור ושומר. תכנית אבג א-1. מיום 1.2.02.
5.1.15. תכנית אולם תחתון (מפלס 5.76-) תכנית מס' א.ב.ג – 2 מיום 1.2.02.
5.1.16. תכנית אולם עליון וקפלה (מפלס 0.00+-) תכנית מס' אבגא –3 מיום 1.2.02.
5.1.17.תכנית גגות. תכנית מס' אבג א-4 מיום 1.2.02.
5.1.18. תכנית בקשה להיתר בניה לחדר טרנספורמטור וחדר שומר.
5.2. המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
5.2.1. חישוב שכ"ט מיום 28/11/00 בס"ך 39000 $ לא כולל מ.ע.מ.

 

6) מרכז מרים בוארדי – חורפיש ( תוכניות למרכז בלבד).
6.1 תוכנית
6.1.1 תכנית בקשה להיתר בניה למועדון קהילתי דתי הנ"ל.
6.1.2. תכנית קומת קרקע תכנית מס' 1 מיום 26.3.01.
6.1.3 תכנית קומה "א" תכנית מס' 2 מיום 26.3.01.
6.1.4 תכנית גגות תכנית מס' 3 מיום 26.3.01.
6.1.5 חתכים א-א , ב-ב תכנית מס' 4 מיום 26.3.01.
6.1.6 חתכים ג-ג , ד-ד תכנית מס' 5 מיום 26.3.01.
6.1.7 חזית דרומית וחזית צפונית תכנית מס' 6 מיום 26.3.01.
6.1.8 חזית מזרחית וחזית מערבית תכנית מס' 7 מיום 26.3.01.
6.1.9 תכנית דירת כומר מפלס 2.88+ תכנית מס' 7 מיום 26.12.01.
6.2. המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
6.2.1. מכתב מיום 27.11.00– אומדן עבודות השלד המסתכמות ב- 91014 $.
6.2.2. חשבון שכ"ט מיום 27.1.03 המסתכם ב- 6371 $. ללא מ.ע.מ.
6.2.3. מכתב סיכום כללי לארכבישוף מועלם על שכ"ט לפרוייקטים השונים מיום 27.11.03.

 

 


7) מתחם כנסיות כפר כנא:
המסמכים הנלווים לפרוייקט הנ"ל:
7.1. תמונות המראות את האתר לפני ובזמן השיפוץ.
7.2. מכתב לאדר' רייכלר המפרט בכתב את העבודות אשר בוצעו במתחם.
7.3. תכנית מעבר אחורי באורך כ- 18 מ'.
7.4. תכנית למבנה הבסיס עם הקשתות ( מקום למפגשים קהילתיים).
7.5. חזית על הקשתות.
7.6. תכנית מדידה עם פרטי גדרות.
7.7. תכנית למבנה ששופץ (מבנה הרעפים). שרטוט כללי בק"מ 1:100.
7.8. אומדן עלויות מיום 15.12.93 המסתכם ב- 193995 $.
7.9. חשבון שכ"ט בכנסיות כפר כנא. המסתכם ב- 15520 $ מיום 27.1.03.
8) מרכז הצופים הנוצרי- שפרעם.
המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל:
8.1. תכנית בקשה להיתר בניה למרכז מיום 16.10.96.
8.2. חשבון שכ"ט מיום 27.1.03 המסתכם ב- 24748 $ ללא מ.ע.מ.
9) מגרש ב"ס אפוסקופי – שפרעם.
המסמכים הנלווים לפרויקט הנ"ל.
9.1. חשבון שכ"ט לתכנון אדריכלי, קונסטרוקציה ופיקוח המסתכם ב -3950 $.
9.2. התכתבויות עם אדריכל איתמר לויטין מרשות הספורט.


9.3. מכתב מווליד חאג' לעירית שפרעם ואומדן הפרויקט בס"ך 235420 ₪ כולל מ.ע.מ מיום 24.1.99.
9.4. כתב כמויות למגרש הנ"ל.
9.5. תכנית מחסן ו ק – 02 מיום 17.9.98.
9.6. תכנית המגרש עם פרטי קירות ק- 01 מיום 15/5/98.
10) מרכז כנסיית – עבלין ( תוספת ושיפוץ) תוכניות למרכז בלבד.
10.1 תוכניות.
10.1.1 תכנית בקשה להיתר בניה לתוספת בניה הנ"ל מיום 28.5.02.
10.1.2 תכנית ק. קרקע תכנית מס' 1 מיום 24.10.02.
10.1.3 תכנית קומה "א" תכנית מס' 2 מיום 24.10.02.
10.1.4 תכנית קומה "ב" תכנית מס' 3 מיום 24.10.02.
10.1.5 תכנית גגות תכנית מס' 4 מיום 24.10.02.
10.1.6 חתך א-א תכנית מס' 5 מיום 24.10.02.
10.1.7 חתך ב-ב , ג-ג תכנית מס' 6 מיום 24.10.02.
10.1.8 חזית מזרחית וחזית מערבית. תכנית מס' 7 מיום 24.10.02.
10.1.9 חזית דרומית וחזית צפונית . תכנית מס' 8 מיום 24.10.02.
10.2. המסמכים הנלווים לפרוייקט הנ"ל:
11.2.1 אומדן עלויות מיום 4.11.02 המסתכם ב- 191790 $.
11.2.2 חשבון שכ"ט מיום 27.1.03 בס"ך 13425 $.

 

פרק ד - עיקרי ההסכם עם אינג' חאג':
ההתקשרות בין אינג' ווליד חאג' והמוטרנות באותם פרויקטים שבהם קיים הסכם שכ"ט נערכה לפי חוזה סטנדרטי אשר עיקרו:
א) שכ"ט לעבודות אדריכלות 5% מעלות הפרויקט הכוללת.
ב) שכ"ט לעבודות קונסטרוקציה 2% מעלות הפרויקט הכוללת.
ג) פיקוח צמוד 1% מעלות הפרויקט הכוללת.

סעיף 7 להסכם קובע: "המזמין ישלם את השכר למהנדס לפי הטבלה הבאה:

מס' השירות ההנדסי אחוז השכר אחוז לשלב האחוז הכולל
1 תכנון ראשוני 20% 20% 20%
2 תכנון סופי
א. תוכניות סופיות 15% 30% 50%
ב. הכנת תוכניות להיתר בנייה 15%
3. תכנון מפורט
א. תכנון עבודה אדריכלות וקונסטרוקציה 22% 35% 85%
ב. מסמכי המכרז וכמויות 13%
4. פיקוח על ביצוע הפרויקט 15% 15% 100%

 

 

 

המומחה מר רייכלר בנה טבלת פירוט לטבלה לעיל כדלקמן (סעיף 3.4.5.2 לחוות דעת רייכלר): (שתקרא בהמשך טבלת המשנה)
מס' שלב שלבי משנה % סה"כ
1 תכנון ראשוני ---- 20 20
2 תכנון סופי
א. תוכניות סופיות
----
15
15
ב. תוכניות להשגת היתר בנייה תוכניות להיתר בניה 10

15
חישובים סטטיים 3
השגת היתר בנייה 2
3 תכנון מפורט
א. תוכניות עבודה לאדריכלות וקונסטרוקציה תוכניות עבודה לאדריכלות 7

 

 

 

 


22
תכניות עבודה לקונסטרוקציה 7
תיאום מקצועות שלד 1
תיאום מקצעות גמר 3
פיקוח עליון שלד 1
רישום ודוחות תקופתיים 1
פיקוח עליון גמר 1
רישום ודוחות תקופתיים 1
ב. מסמכי מכרז וכמויות מסמכים לעבודות שלד 6
13
מסמכים לעבודות גמר 7
4 פיקוח על ביצוע הפרויקט פיקוח צמוד שלד 5

15
פיקוח צמוד גמר 7
ניהול יומני עבודה 3
סה"כ שלבים לתשלום 100


פרק ה- שיקולים כלליים והתייחסות לחוות דעת רייכלר:

1. לצורכי השוואה עם חוות דעת רייכלר ולצורכי הדיון, חישבתי את שכר הטרחה המגיע לתובע לפי נוסח ההסכם הסטנדרטי שנעשה בו שימוש בין הצדדים במספר פרויקטים (להלן – "ההסכם הסטנדרטי"), לרבות בפרויקטים שבהם לא נחתם הסכם שכר הטרחה בין הצדדים ובפרויקטים שבהם נערכו שינויים בתכנון ו/או שבוטלו.
2. ההסכם הסטנדרטי קובע את שכר טרחת התובע כדלקמן:
א. שכר התכנון האדריכלי - 5% מעלות הפרויקט הכוללת.
ב. שכר התכנון הקונסטרוקטיבי - 2% מעלות הפרויקט הכוללת.
ג. שכר הפיקוח - 1% מעלות הפרויקט הכוללת.
3. הסתמכתי על קביעות האדריכל רייכלר בחוות דעתו בהערכת "עלות הפרויקט הכוללת" ברובם המוחץ של הפרויקטים.
4. הסכומים הנזכרים בחוות דעתי כוללים מע"מ.
5. לא לקחתי בחשבון תשלומים על חשבון והנחות שנתן התובע. מהסכומים המפורטים בחוות דעתי יש לנכות תשלומים על חשבון והנחות שניתנו.
6. כאמור לעיל, סעיף 3 להסכם שכר הטרחה הסטנדרטי קובע את שכר התובע בגין התכנון האדריכלי בשיעור 5% מעלות הפרויקט הכוללת בעוד שביחס לתכנון הקונסטרוקטיבי קובע ההסכם את השכר בשיעור 2% מהעלות הנ"ל.


מעיון בטבלת המשנה שבסעיף 3.4.5.2 לחוות דעת רייכלר מתברר שנפלה טעות קשה מפני שהיא לא נערכה בהתאם להוראת סעיף 3 להסכם הסטנדרטי: בטבלת המשנה הנ"ל לא נשמר משקלו היחסי של התכנון האדריכלי בשכר הטרחה לעומת זה של התכנון הקונסטרוקטיבי.
דוגמאות: א. בסעיף 3 (א) לטבלה הנ"ל מעניק המומחה לתכנון עבודה לאדריכלות ולקונסטרוקציה משקל זהה – 7% משכר הטרחה המלא לכל אחד מהם; ב. המומחה מעניק משקל זהה בשכר טרחה עבור פיקוח עליון שלד (דהיינו קונסטרוקציה ) ועבור פיקוח עליון גמר (דהיינו – אדריכלות) – 1% משכר הטרחה המלא לכל אחד.
הטעות חוזרת על עצמה בבירור בסעיפים 3(א), 3(ב) ו-4 לטבלת המשנה של אדריכל רייכלר. סביר להניח שאותה טעות נעשתה גם בסעיפים 1 ו-2 בטבלה למרות שהדבר לא נרשם מפורשות.
סעיף 3 להסכם מחייב שישמר המשקל היחסי של התכנון האדריכלי לעומת הקונסטרוקטיבי גם בשלבי המשנה שבטבלת המשנה שערך המומחה רייכלר.
7. הטבלה שבסעיף 7 להסכם הסטנדרטי היא לעבודות תכנון אדריכלות
וקונסטרוקציה כולל פיקוח עליון, כאשר ה-100% שכ"ט הוא ה-7% מעלות הפרויקט, ולא 8% כפי שקבע המומחה. עבודות הפיקוח הצמוד מהוות 1% מערך הפרויקט והיא עבודה נפרדת שאין לה קשר ללוח התשלומים שבסעיף 7 להסכם הסטנדרטי, והיא משולמת בדרך כלל במהלך הפיקוח לפי התקדמות העבודה בפרויקט.


למיטב ידיעתי ועל פי חוות דעת רייכלר התובע נתן שירותי פיקוח צמוד רק בשניים מבין עשרה פרויקטים נשוא התביעה.
בנוסף, הפיקוח הצמוד נפרד מבחינה מקצועית מעבודות התכנון (האדריכלי והקונסטרוקטיבי).
לפיכך 100% משכר הטרחה הם 7% מעלות הפרויקט הכוללת. בשני הפרויקטים שניתן בהם פיקוח צמוד, יש להוסיף שכר נוסף בשיעור 1% מעלות הפרויקט, והכל כפי שיפורט בהמשך.
8. במידה והמתכנן מקבל על עצמו פיקוח צמוד יש לנכות את ערך הפיקוח העליון מהטבלה, אחרת יווצר כפל תשלום.(סעיף 4 לטבלה).
9. לאור הנ"ל ועל סמך טבלת המשנה של המומחה רייכלר בניתי טבלת משנה מתוקנת עם ערכים משוקללים כדלקמן:

 

 

 

 

 


מס' שלב שלבי משנה % סה"כ
1 תכנון ראשוני ---- 20 20
2 תכנון סופי
א. תוכניות סופיות
----
15
15
ב. תוכניות להשגת היתר בנייה תוכניות להיתר בניה 10

15
חישובים סטטיים 3
השגת היתר בנייה 2
3 תכנון מפורט
א. תוכניות עבוד לאדריכלות וקונסטרוקציה
תכנון עבודה לאדריכלות
12

 

 


22
תכנון עבודה לקונסטרוקציה
5
תיאום מקצועות שלד (קונסטרוקציה)
1.5
תיאום מקצעות גמר (אדריכלות)

3.5
ב. מסמכי מכרז וכמויות מסמכים לעבודות שלד (קונסטרוקציה)
4


13
מסמכים לעבודות גמר (אדריכלות)
9
4 פיקוח על ביצוע הפרויקט פיקוח עליון שלד (קונסטרוקציה)
3.5

 

 


15
פיקוח עליון גמר (אדריכלות)
9.5
ניהול יומני עבודה לשלד (קונסטרוקציה)
1
ניהול יומני עבודה לגמר (אדריכלות)
1
סה"כ שלבים לתשלום 100

9. המומחה מר רייכלר לא התחשב ברמת הגימור של תוכניות האדריכלות ולא התאים אותן להגדרה המקובלת לעיל שתוכניות האדריכלות המושלמות כוללות פרטי ביצוע מפורטות כמו רשימות לנגרות ולאלומיניום ולמסגרות , פרטי מרזבים , פרטי תריסים ואדני חלונות , פרטי איטום וכו'. התוכניות שהתקבלו הן תוכניות כלליות עם מידות פתחים אך ללא פרטי הביצוע שהוזכרו לעיל. הערכתי לרמת הגימור של התוכניות הנ"ל היא 70%.
קיימות גם תוכניות למכרז בלבד שהפירוט בהן אף פחות יותר, כך שלפי הערכתי האחוז המגיע בגינן הוא 50%, והכל כפי שיפורט בהמשך.
באופן כללי תוכניות קונסטרוקציה לפרויקטים השונים לא הוגשו הן למומחה והן למוטרנות אבל הנחתי היא שהתוכניות היו מושלמות לפרויקטים שנבנו וכי העבודה התבצעה לפיהן ובאחריות המתכנן. תוכניות קונסטרוקציה ומסמכים שלא הוצגו לפרוייקט שלא בוצע לא נלקחו בחישוב שכ"ט.
פרק ו - חישוב שכ"ט מגיע לפי חוות דעתי :
לפי הקריטריונים הנ"ל אחשב את גובה שכ"ט המגיע לאינג' חאג' לפרויקטים
השונים כדלכמן:
1) ריינה כנסייה פרויקט ראשון (פרויקט שלא בוצע)
בהסתמך על חוות דעתו ש המומחה רייכלר (עמוד 9) עלות הפרויקט היא 886,475 $.
השלבים שהמומחה קבע בחוו"ד (עמוד 8) האחוז המגיע הוא 45%.


בחישוב שכ"ט טעה המומחה בכך שהוא כלל בטבלת המשנה גם את שכ"ט שהיה יכול להגיע תאורטית עבור עבודות הקונסטרוקציה והפיקוח הצמוד (אילו בוצע הפרויקט והשירות ניתן במלואו) וזאת כשהעבודה בהם לא התחילה, ולכן יש לחשב את האחוז המגיע מעבודות תכנון האדריכלות בלבד דהיינו מ- 5%.
יצויין כי אינג' חאג' חישב את שכרו בשיעור 50% מהתכנון האדריכלי בשיעור 5% , דהיינו שכר בשיעור 2.50% מעלות הפרויקט הכוללת.
לאור כ ל האמור שכ"ט המגיע לפי הוראות ההסכם:
886.475 * 0.45 * 5% = 19946$.

2) כנסיית ריינה – פרויקט שני.
א) נתונים : מצב הבניה הוא גמר שלד, קומת מרתף, גלריה קומת קרקע.
שטח קומת מרתף 748 ₪
שטח גלריה 117 ₪
שטח ק. קרקע 818 ₪.
העבודה שבוצעה ע"י המתכנן היא:
1) תכנון ראשוני
2) תכנון סופי
3) תוכניות להשגת היתר בניה + היתר בניה, (המסמך הוצג לאחרונה למומחה)
4) תוכניות עבודה אדריכלות ללא פרטים (70%) .
5) תוכניות עבודה לקונסטרוקציה.
6) מסמכי מכרז לעבודות השלד.

7) פיקוח עליון על עבודות השלד.
טבלת המשנה המתוקנת לתשלום לפרויקט הנ"ל היא:
מס' שלב שלב משנה % ס"ה % הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. תוכניות להיתר בניה 15 15
3 תכנון מפורט א.תוכניות אדריכלות 70% ממה שמגיע
תוכניות קונסטרוקציה תיאום מקצועות השלד 8.40

5
1.50


14.90


מתוך 22%
ב. מסמכי מכרז שלד 4 4 מתוך 13
4 פיקוח פיקוח עליון לעבודות השלד 3.50 3.50 מתוך 15
ס"ה מגיע 72.4%

לפי חוות דעת המומחה מר רייכלר עלות הפרוייקט למצב בו הוא נמצא (גמר שלד) היא 651.000 $ (עפ"י 4.23 ₪ / $).
שכ"ט : 651.000 * 7.0% = 45570 $
72.40% * 45570$ = 32993 $

 

 


3) מח'ול – כנסייה פרוייקט ראשון ( לא בוצע).
הוצגו תוכניות אדריכלות כלליות ללא פרטים (70%) – לא הוצגו תוכניות קונסטרוקציה וכנ"ל גם מסמכים לעבודות השלד. קיים היתר בניה לפי מסמך שנמסר לאחרונה.
תוכנית להיתר בנייה מיום 19.10.93.
טבלת המשנה המתוקנת לפרוייקט הנ"ל היא כדלכמן:
מס' שלב שלב משנה % סה"כ
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. תוכניות עבודה להיתר מיום בניה וחישובים סטטיים , וקבלת היתר בניה 15 15
3 תכנון מפורט א.תוכניות עבודה לאדריכלות 70%.
תוכניות קונסטרוקציה
תיאום מקצועות השלד
8.40
------
------


8.40


מתוך 22%
ב. מסמכי מכרז שלד -------
סה"כ שלבים לתשלום 58.40

עלות הפרויקט לפי חוו"ד המומחה רייכלר גבוהה ומנותקת מהמציאות בס"ך 404750$ שכן הערכתו של התובע אינג' חאג' לצורך חישוב שכ"ט הינה:
515 * 460 $ + 200 * 250 $= 286900 $
חישוב שכ"ט : 286900 * 7% * 58.40% = 11728 $

 


4) מחול כנסייה – פרויקט שני
- לפי הערכת המומחה בחוות דעתו (עמוד 15) עלות הפרויקט הוא: 355500 $.
- תוכניות שהתקבלו הם תוכניות אדריכלות כלליות ללא פרטים (70%) אין
תוכניות קונסטרוקציה לגג.
- המצב בשטח : שלד חלקי הכולל יסודות , רצפה , עמודים, קירות , ממ"ד ללא גג על
כל המבנה.
- אין היתר בניה , ואין חישובים סטטיים המהווים תנאי להיתר.
טבלת המשנה המתוקנת לפרויקט היא כדלכמן:
מס' שלב שלב משנה % סה"כ % הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. חישובים סטטיים ----
3 תכנון מפורט א.תוכניות אדריכלות 70% .
תוכניות עבודה קונסטרוקציה 70% (חסר תכנית גג)
תיאום מקצועות השלד 70% (חלקי.) 8.40

3.50

1.00

 

12.90

 

מתוך22
ב. מסמכי מכרז שלד 4 4 מתוך 13
4 פיקוח פיקוח עליון שלד (חלקי) 70% 2.50 2.50 מתוך 15
ס"ה שלבים לתשלום 54.40

חישוב שכ"ט מגיע הוא 355.500 $ * 7% * 54.40% = 13537 $

 

5) בית העדה שפרעם:
- הפרויקט נמצא במצב של מחצית עבודות השלד.
- התקבלו תוכניות אדריכלות כלליות ללא פרטים (70%)
- לא הוצגו תוכניות קונסטרוקציה לכל הפרויקט אך ההנחה היא שקיימים תוכניות
קונסטרוקציה לחלק שבוצע כ- 50%.
- קיים היתר בניה (המסמך התקבל לאחרונה).
- הערכת עלות הפרויקט הן לפי המומחה רייכלר והן ע"י אינג' חאג' היא 750.000 $.
טבלת המשנה המתוקנת לפרויקט הנ"ל היא כדלכמן:
מס' שלב שלב משנה % סה"כ הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. תוכניות להיתר, חישובים סטטיים, קבלת היתר
15
15
3 תכנון מפורט א. תוכניות עבודה לאדריכלות 70%.
תוכניות קונסטרוקציה 50%
תיאום מקצועות השלד
8.40
2.50
1.50


12.40


מתוך 22
ב. מסמכי מכרז השלד 4 4 מתוך 13
4 פיקוח עליון פיקוח עליון שלד 50% 1.75 1.75 מתוך 15
68.15

שכ"ט : 750000 * 7% * 68.15% = 35779 $

 


6) חורפיש – מרכז מרים בוארדי.
- שטח המבנה 454 מ"ר.
- קיימות תוכניות אדריכלות למכרז בלבד 50%.
- לא הוצגו תוכניות קונסטרוקציה ומסמכי מכרז אך אני מניח שהם קיימים כיוון
שהבנין כבר קיים.
- נעשה פיקוח עליון לעבודות השלד בלבד.
- קיים היתר בניה (המסמך התקבל לאחרונה).
- עלות הפרויקט לפי הערכת המומחה 136200 $.
טבלת המשנה המתוקנת לפרויקט הנ"ל היא:
מס' שלב שלב משנה % סה"כ
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. תוכניות להיתר בניה חישובים סטטיים , קבלת היתר 15 15
3 תכנון מפורט א. תוכניות עבודה לאדריכלות (למכרז בלבד 50%)
תוכניות קונסטרוקציה
תיאום מקצועות השלד 6
5
1.5 12.50
מתוך 22
ב. מסמכי מכרז לעבודות השלד 4 4 מתוך 13
4 פיקוח עליון פיקוח עליון לעבודות השלד 3.50 3.50 מתוך 13
סה"כ 70%

שכ"ט לפרויקט הנ"ל :
136200 * 7% * 70% =6674 $
התוצאה מתאימה לנדרש ע"י אינג' חאג' לשכ"ט לאותו פרויקט.

7) כפר כנא – מתחם כנסייתי.
- הערכת המומחה רייכלר לעלות הפרוייקט הנ"ל היא 177355 $.
- נעשו תוכניות פיתוח כלליות ביותר עם תשריט סכמאתי לשני הבנינים בק"מ 1:100.
- נעשו מס' פרטי קונסטרוקציה באופן חלקי ביותר.
- רוב ההוראות לביצוע היו כנראה בע"פ במסגרת העבודה לפיקוח הצמוד שהמתכנן
ביצע בפרויקט זה.
במידה והמתכנן יקח על עצמו גם את הפיקוח הצמוד יש לנקות את השייך לפיקוח
העליון באותו פרויקט מהטבלה.
- טבלת המשנה המתוקנת לפרויקט זה תהיה כמו שאר הפרויקטים כאשר ה- 100% שכ"ט הוא 7% מערך הפרויקט.
- הפיקוח הצמוד יילקח בנפרד.
- לא הוצגו כתבי כמויות ומסמכים למכרז.

 

 

 

 

 

הטבלה המשנית המתוקנת לפרויקט הנ"ל היא כדלהלן:
מס' שלב שלב משנה % ס"ה % הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי תוכניות סופיות 15 15
3 תכנון מפורט
א. תוכניות עבודה לאדריכלות וקונסטרוקציה א. תוכניות עבודה לאדריכלות (חלקיות ביותר 30%).
תוכניות קונסטרוקציה (חלקית ביותר 30%).
תיאום מקצועות כללי.

3.60

1.50
5

 


10.10

 


מתוך 22
ב. כתבי כמויות ומסמכים למכרז
-----
4 פיקוח עליון יש פיקוח צמוד סעיף זה לא יילקח
-----
ס"ה 45.10

שכ"ט מגיע הוא :
177355 * 7% * 45.10% = 5599 $
177355 * 1% * (פיקוח צמוד) = 1773 $
7372 $

 

 


8) מרכז הצופים הנוצרי – שפרעם
- המבנה הוא קומת קרקע ושתי קומות נוספות מעליו.
- שטח המבנה 248 מ"ר בקומת קרקע ו- 248 מ"ר בקומה ראשונה וכנ"ל בשניה.
- התוכניות שבוצעו הם תוכניות אדריכלות כלליות ללא פרטים (70%) , תכנית
לקבלת אישור בניה, אישור בניה (שהמסמך התקבל לאחרונה) כמו כן תוכניות
קונסטרוקציה ומסמכי מכרז לעבודות שלד.
אין מסמכי מכרז לעבודות הגמר:
- יש פיקוח צמוד של המתכנן לפרויקט הנ"ל.
- במידה ויש פיקוח צמוד לפרויקט לאותו מתכנן אין לקחת את האחוז השייך לפיקוח עליון.
- הערכת המומחה רייכלר בחוו"ד לעלות המבנה היא : 285200 $.

 

 

 

 

 


טבלת המשנה המתוקנת לפרויקט הנ"ל היא:
מס' שלב שלב משנה % ס"ה % הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. תוכניות להיתר בניה.
חישובים סטטיים
קבלת היתר

15

15
3 א. תכנון מפורט
א. תכניות עבודה לאדריכלות 70%.
תוכניות קונסטרוקציה
תיאום מקצועות השלד
תיאום מקצועות הגמר
8.40
5.0
1.50
2.80

 

17.70

 

מתוך 22
ב. מסמכי מכרז וכמויות מסמכים לעבודות השלד
מסמכים לעבודות הגמר 4
----

4

מתוך 13
4 פיקוח עליון אין פיקוח עליון כיוון שיש פיקוח צמוד
-----
ס"ה שלבים לתשלום 71.70

חישוב שכ"ט לתכנון הוא: 285200 * 7% * 0.717 = 14314 $
הפיקוח הצמוד הוא 1% מערך הפרויקט שמתחלק לפי יחס 2 – 5 בין פיקוח לשלד ופיקוח לגמר דהיינו:
פיקוח לשלד 0.3%
פיקוח לגמר 0.7%
כיוון שלפי קביעת המומחה פיקוח על גמר הוא חלקי 80% אז שכ"ט המגיע לפיקוח הוא: ( 0.30% + 0.70% * 80%) * 285200 = 2452 $
בס"ה כללי שכ"ט מגיע בפרויקט הנ"ל 14314 + 2453 = 16767 $

9) מגרש ב"ס אפסקופי – שפרעם.
- התקבלו תוכניות כלליות לא מפורטות עם מס' פרטים קונסטרוקטיביים בתוכם.
- מפרט כמויות לעבודת במגרש.
- הפיקוח הוא פיקוח עליון בעיקר על עבודות השלד.
- עלות הפרויקט לפי חוו"ד מר רייכלר היא 235000 ₪
טבלת המשנה המתוקנת לפרויקט הנ"ל.
מס' שלב שלב משנה % ס"ה % הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי תוכניות סופיות 15 15
3 תכנון מפורט
א. תוכניות עבודה לאדריכלות וקונסטרוקציה א. תוכניות עבודה לאדריכלות 50%
פרטי ביצוע קונסטרוקציה 50%
תיאום מקצועות השלד (חלקי).
תיאום מקצועות הגמר חלקי 50%
6

2.50

1.5

1.75

 

 


11.75

 

 


מתוך 22
במסמכי מכרז וכמויות מסמכים לעבודות השלד
מסמכים לעבודות הגמר(חלקי) 4

7

11

מתוך 13
4 פיקוח פיקוח עליון שלד
פיקוח עליון גמר 3.50
----
3.50%
מתוך 15
ס"ה שלבים לתשלום 61.25

שכ"ט 235000 * 7% * 61.25% = 10076 ₪
שזה עפ"י שער 4.38 נכון ליום 2/99 שווים ל- 2300 $
התוצאה זהה כמעט לקביעת המומחה.

10) מרכז כנסייתי עבלין.
- אין הסכום שכ"ט בין אינג' חאג' למוטרנות אבל לצורך הדיון חישוב שכ"ט נעשה לפי
ההסכם הסטנדרטי.
- הפרויקט עדיין לא בוצע
- התקבלו תוכניות אדריכלות למכרז בלבד (50%) + תכנית לבקשה להיתר בניה ללא היתר בניה. מה שהתקבל לאחרונה כמסמכים לעבודות הגמר הם למעשה השלמת תוכניות אדריכלות והם יבואו לידי ביטוי בסעיף תוכניות האדריכלות שלהלן.
- לא הוצגו תוכניות קונסטרוקציה.
- לא הוצגו מפרטי כמויות לשלד
- לא בוצע מפרט לעבודות הגמר הכוללים טיח, ריצוף , ריכוז כמויות , נגרות, אלומיניום ומסגרות עם מפרט טכני והוראות ביצוע לעבודות הנ"ל.
- הערכת עלות הפרויקט לפי המומחה רייכלר הוא 190.000 $.
מס' שלב שלב משנה % ס"ה % הערות
1 תכנון ראשוני 20 20
2 תכנון סופי א. תוכניות סופיות 15 15
ב. תוכניות בקשה להיתר
חישובים סטטיים
(לא הוצג ולא התקבל היתר בניה )
10

-----


10


מתוך 15
3 תכנון מפורט
א. תוכניות עבודה לאדריכלות 70% (למכרז בלבד)+ פרטי נגרות , אלומניום ומסגרות שהתקבלו לאחרונה
תוכניות קונסטרוקציה
תיאום מקצועות כללי
8.40

 

-----
-----

 

 

8.40

 

 

מתוך 22
ב. מסמכי מכרז לעבודות השלד
מסמכי מכרז לעבודות הגמר הוצג לאחרונה)
-----

-----
ס"ה שלבים לתשלום 53.40

שכ"ט לתשלום: 190.000 * 7% * 53.40% = 7102 $
שכר זה אף שכר ראוי בהתחשב בעבודה שבוצעה.

פרק ז- טבלת ריכוז:

החישוב שלי הנ"ל התבסס ברובו על הערכת המומחה לעלות הפרויקטים.
להלן טבלת ריכוז של חישובי שכר הטרחה לעיל:
הפרויקט רינה 1 רינה 2 מחול 1 מחול 2 בית העדה שפרעם חורפיש כפר כנא מרכז הצופים שפרעם מגרש אפיסקופי שפרעם עבלין
חישוב שכר טרחה (ב-$)
19946
32993
11728
13537
35779
6674
7372
14314
2300
7102

פרק ח- מסקנות:
1) הטעות הבסיסית הראשונה של המומחה רייכלר היא שבטבלת המשנה שהוא קבע, ייחס משקל שווה בשכר הטרחה לעבודות האדריכלות ולעבודות הקונסטרוקציה, וזאת בלי להתחשב בהוראות סעיף 3 להסכם הסטנדרטי הקובעת שמשקל עבודות האדריכלות הוא 5% מעלות הפרויקט ומשקל עבודות הקונסטרוקציה הוא 2% מהעלות.
היחס אותו קובע ההסכם הסטנדרטי בין משקל עבודות האדריכלות לעומת משקל עבודות הקונסטרוקציה צריך להישמר ולחול גם על שלבי המשנה
שבטבלת המשנה (סעיף 3.4.5.2 לחוות דעת רייכלר), לרבות פיקוח עליון, מסמכי מכרז וכמויות, תוכניות עבודה לאדריכלות וקונסטרוקציה וכו'...

טבלת המשנה המתוקנת שערכתי מתחשבת במשקל היחסי בשכר טרחה של עבודת האדריכלות לעומת עבודת הקונסטרוקציה ולפי הוראות ההסכם. בנוסף סעיף 4 שבטבלת המשנה של המומחה מתייחסת לפיקוח העליון ולא לפיקוח הצמוד.
2) כפי שציינתי, המומחה רייכלר טעה כאשר ערך את חישוביו לפי ההנחה ששכר הטרחה המלא (100%) מהווה 8% מעלות הפרויקט הכוללת, שכן 1% מבין 8% הינו עבור שירותי פיקוח צמוד.
שירותי פיקוח צמוד ניתנו רק בשני פרויקטים מתוך עשרה נשוא התביעה (כפר כנא ומרכז הצופים שפרעם).
מבחינה מקצועית, הפיקוח הצמוד היא עבודה נפרדת מהתכנון האדריכלי והקונסטרוקטיבי, ויכולה להתבצע על ידי אדם אחר שאינו המתכנן.
הכללת ה-1% עבור פיקוח צמוד בטבלת המשנה (שסיכומה הוא 100% שכר טרחה) משבשת את החישוב ונותנת תמונה מסולפת: בשיטה זו אותו 1% עבור פיקוח צמוד משפיע על משקלם היחסי של שלבי המשנה כמו תכנון ראשוני, חישובים סטטיים, תכנון מפורט וכו'... כאשר הפיקוח הצמוד אינו קשור לעבודות אלה.
התובע עצמו מתייחס לשכרו המלא כ-7% מעלות הפרויקט (למעט בשני הפרויקטים לעיל).
החישוב הנכון הוא כפי שנעשה בחוות דעתי זו המניח ששכר הטרחה המלא (100%) הוא 7% מעלות הפרויקט, ובאותם שני פרויקטים שבהם העניק
התובע שירותי פיקוח צמוד יש להוסיף 1% נוסף מעלות הפרויקט כשכרו בגינן.

3) המומחה כמו כן טעה בכך שהפיקוח העליון לא קוזז בפרויקטים שהמתכנן
קיבל על עצמו פיקוח צמוד כמו בפרויקט כפר כנא ומרכז הצופים בשפרעם. מדובר בכפל שכר על אותה עבודה.
4) הערכותיו של המומחה במס' מקרים היו גבוהות למדי שכן הוא מעריך את
המחיר הנהוג בשוק במרכז הארץ ולא באזורים כפריים כמו ריינה, מחול וכו' שהמחירים הנהוגים באותם מקומות הם הרבה יותר נמוכים.
הערכותיו של המומחה בפרויקט מחול 1 היא יותר גבוהה מהערכת אינג' חאג' התובע. הערכת המומחה למחול 1 היא 404750 $ לעומת 286900$ לאינג' חאג' כנ"ל גם בפרוייקט חורפיש שהערכת המומחה היא 136200$ לעומת 91000 $ של אינג' חאג'.
5) נוסח ההסכם הסטנדרטי בין המוטרנות לאינג' חאג' אינו מפרט מהו שכר
הטרחה המגיע במקרה של ביטול הפרויקט או שינויו: מדובר בפרויקט רינה 1 ומחול 1 ולכן במקרה זה קובעים שכר ראוי לעבודה שהושקעה בשני הפרויקטים הנ"ל.
הערכתי לשכר ראוי לפרויקט ריינה 1 הוא 5000 $ ולפרויקט 1 מח'ול 4000 $.
חישוב בטבלת הריכוז לעיל לשני הפרויקטים הנ"ל נערך לצורכי הדיון בלבד. 6) שובי שכר הטרחה המגיעים המפורטים בחוות דעתי זו יש לקזז את
הסכומים אשר שילמה המוטרנות על חשבון לאינג' חאג'. בנוסף צריך לקזז את סכומי ההנחות שניתנו. בחישובי לעיל לא חישבתי את הקיזוזים המתבקשים.
בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא