תאריך : 22/8/08

בבית משפט השלום בטבריה
בפני כב' השופטת רים נדאף

בעניין : אמיר מאירי
ע"י ב"כ עו"ד אבי הלוי ………..............................…….. התובע
- נגד -
אלפא בתי עץ בע"מ
ע"י ב"כ בעז נאור ושות' – משרד עורכי דין ..................... הנתבעת


חוות דעת מטעם בית המשפט בת.א. 6261-08-07
לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות מומחה מטעמו בתיק הנ"ל הנני מביא את חוות דעתי כדלכמן:

המסמכים ומקורות המידע שעמדו לפניי לפני מתן חוות דעתי הם:
1) כתב תביעה בסדר דין מהיר על כל נספחיו לרבות חוות דעת של מר מאיר אבוטבול מטעם התובע.
2) כתב הגנה על כל נספחיו לרבות חוות דעת מהנדס יוסי חותם מ- "יסודות איתנים בע"מ ".
3) תמונות צבעוניות למצב הבנין בעת הפסקת התובע את העבודה באתר.
4) ישיבה שהתקיימה במשרדי ביום 9/7/08 אשר בה נכח התובע וב"כ והנתבע בעצמו אשר במהלכה כל צד הציג את גרסתו.

הצהרה:
אני הח"מ אינג' סוהיל מ. סאבא מנצרת ת.ז: 20240685 בעל רשיון מס' 9804 נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית המשפט והנני להצהיר שידוע לי היטב עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר ודין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט .
ולהלן פרטי השכלתי :
- בוגר הפקולטה להנדסה מטעם הטכניון בחיפה – 1970 .
- מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית מטעם הטכניון חיפה – 1979 .
- בשלבים מתקדמים לתואר דוקטור למדעים בהנדסה אזרחית .
- בוגר קורס למומחים ובוררים במכון הישראלי לחוות דעת מומחים.
- בוגר קורס גישור במוסד נאמן בטכניון חיפה.
ולהלן ניסיוני בעבודה :
משנת 1970 עד 1973 עבודה במשרד הבינוי והשיכון מחוז הגליל .
משנת 1973 ועד היום מנהל משרד פרטי לתכנון ופיקוח על מבנים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי ומוסדות דתיים, בתחום קונסטרוקציה ואדריכלות.
משנת 1990 עוסק גם בייעוץ לביסוס מבנים.
מאז שנת 1980 נתמניתי מטעם בתי המשפט בצפון כבורר וכמומחה מטעמם במספר רב של תיקים בהם פסקתי או חוויתי את דעתי, כמו כן בתחום הגישור הצלחתי לגשר במס' רב של תיקים שהועברו אלי מבתי המשפט.

א) תאור העבודה:
הצדדים חתמו על הסכם לפיו התובע יבצע עבודה קבלנית שהיא בניית בית מעץ באתר בשם גבעת יואב .
כל החומרים מסופקים על ידי המזמין (הנתבעת) "אלפא בתי עץ בע"מ" כאשר חלק מהעבודה יתבצע בנגריה של התובע והמשך העבודה תהיה בשטח לאחר ההובלה מהנגרייה.
העבודה בוצעה לפי תוכניות שסופקו לתובע ע"י הנתבעת העבודה היתה אמורה לקחת לפי ההסכם 60 ימי עבודה כאשר התמורה היא 90000 ₪ בתוספת מ.ע.מ.
חתימת ההסכם היתה ב- 20/7/06 והפסקת העבודה היתה ב- 18/9/06.
המועד החוזי להשלמת העבודה הוא 5/10/06 וזה על בסיס 5 ימי עבודה בשבוע.
יצוין כ ב- 13/7/06 פרצה מלחמת לבנון השנייה דהיינו שבוע לפני חתימת ההסכם.
טענת התובע היא שלמועד החוזי להשלמת העבודה יש להוסיף 16 ימי עיקוב המתחייבים מכוח עליון בשל ימי מילואים שהתובע ביצע במלחמת לבנון השנייה. אם יתווספו 16 המים כאלה סיום העבודה יהיה ב- 6/11/06.
בלי התוספת הזו נשאר לתובע 14 ימי עבודה נטו עד למועד החוזי המקורי שהוא 5/10/06 לעיל.
טענת הנתבעת היא שהסיבה להפסקת העבודה של התובע בשטח היא המזמין שצורת ההתנהלות של התובע בשטח לא נראית לו, ואינה אמינה.

ב) המחלוקת :
המחלוקת היא בהערכת עלות העבודה שנותרה להשלמת העבודה כולה. לפי ההסכם לאחר הפסקת עבודת התובע בשטח. הצדדים מסכימים על פירוט הסעיפים הדרושים להשלמת העבודה אך הם חלוקים על מחיר עלותם.
בהמשך אני אפרט בצורת טבלה את הסעיפים הנותרים להשלמת העבודה כל סעיף בנפרד, אביא את הערכת התובע אח"כ את הערכת הנתבעת ואחריהם את התייחסותי והחלטתי:
מס' סידורי תיאור עבודה הערכת התובע ב ₪ הערכת הנתבעת ב ₪ התייחסות וקביעתי ב ₪ הערות
1 התקנת לוחות קלקר לבידוד הגג 400 ₪
1/2 יום עבודה 2000 ₪ 1- יום עבודה 1500 ₪
1- יום עבודה הערכתי ליום עבודה של 3 פועלים היא 1500 ₪
2 בניית גג דו שיפועי מעל חדר שינה 750 ₪
12 מ"ר 4000
2 ימי עבודה 1500 ₪
1- יום עבודה
3 בניית גג מעל חדר כביסה (מדובר ב- 2 מ"ר גג) 600 ₪ 2000 ₪
1- יום עבודה 750 ₪
1/2 יום עבודה
4 התקנת מזחלות פח בגג וסיום ארגז רוח 500 ₪
1/2 יום עבודה 2000 ₪
1 - יום עבודה 1500 ₪
1- יום עבודה
5 בניית קירות פנים – מחיצות הבניה בוצעה חלקית 3000 ₪
2 ימי עבודה 10000 ₪
5 ימי עבודה 5250 ₪ הערכתי ל 31/2 ימי עבודה ב- 1500 ₪ ליום
6 השלמת רצפת ביניים ----- 2000 ₪
1- יום עבודה ---- לפי הערכתי מהמסמכים והתמונות רצפת הביניים הושלמה.

7 הרכבת לוחות OSB 1500 ₪
1- יום עבודה 6000 ₪
3 ימי עבודה 3000 ₪
2 ימי עבודה
8 ציפוי הבית מבחוץ כ- 210 מ"ר מתוך 270 מ"ר 6000 ₪
4 ימי עבודה 20000
10 ימי עבודה 7500
5 ימי עבודה
9 יריעות טאיביק על קירות המבנה 500 ₪
3 שעות 2000 ₪
1- יום עבודה 1000 ₪
10 התקנת הלבשות בפינות המבנה ומסביב לחלונות 1500 ₪
1- יום עבודה 4000 ₪
2 ימי עבודה 3000
2 ימי עבודה
11 צביעת המבנה 4500
3 ימי עבודה 8000 ₪
4 ימי עבודה 6000 ₪
4 ימי עבודה על בסיס 1500 ₪ לכל יום עבודה
ס"ה 19250 62000 31000


ג) מסקנות:
לפי הטבלה לעיל הערכתי לעלות השלמת העבודה בבנין לאחר שהתובע התבקש לעזוב את השטח היא 31000 ₪ וימי העבודה להשלמת העבודה הם 21 ימי עבודה נטו.
לפי המועד החוזה להשלמת העבודה שהוא 5/10/06 נשאר לתובע 14 ימי עבודה נטו דהיינו הוא פיגר ב- 7 ימי עבודה נטו.
כפי שצוין לעיל תקופת הביצוע הייתה בזמן מלחמת לבנון השנייה והעבודה היא בלב הצפון שהיה מופגז מ- 13/7/06 כחודש ימים שלמים ועברו ימים שמובילים ופועלים לא יכלו להגיע ליעדם בצפון.
נכון שחתימת החוזה הייתה לאחר פרוץ המלחמה בשבוע אך אף אחד לא יכל לצפות את ממדיה.
לאור הנ"ל ימי הפיגור לדעתי אינם נחשבים משני טעמים:
1) בגלל המלחמה וימי מילואים של התובע.
2) הגלל הפסקת העבודה של התובע בשטח שלדעתי סיבתה אינה משכנעת.
יכול להיות מצב שהתובע יכול היה לתגבר את הצוות שלו ויסיים את העבודה בזמן אך לא ניתנה לו הזדמנות לעשות כן ועבודתו הופסקה.
לגבי טענת הנתבעת שהתובע שינה בתוכניות וצופף את קורות הגג על דעת עצמו וגרם להפסד חומר.
לדעתי טענה זו אינה רלבנטית כי זה מוסיף יותר עבודה לתובע ובנוסף , לפי מה שהבנתי מנהל הנתבעת היה נוכח ומעורב בכל מה שהתרחש בשטח ויכל להפסיק את השינוי לפני התקדמות בביצוע.

ד) לסיכום :
סכום המגיע לתובע הוא : 90000 ₪
פחות הסכום שנקבע להשלמת העבודה 31000 ₪
59000 ₪
לפי כתב התביעה שולם ס"ך של 27000 ₪
יתרה לתשלום 32000 ₪
מ.ע.מ. 15.5% 4960 ₪
36960 ₪


בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא