תאריך : 12/2/08

חוות דעת הנדסית

נתבקשתי ע"י עו"ד אמל מזאוי – בדעאן ממשרד מועין חורי – משרד עורכי דין ונוטריון לחוות את דעתי על התיקונים הדרושים עם אומדן לעלות התיקון במטחנת הגליל המופעלת ע"י שותפות טחנת הגליל, גרגורה וטוני פיורינה קנאזע , ברח' 6092/44 בנצרת גוש : 16513 חלקה: 27.

הצהרה:
אני הח"מ אינג' סוהיל מ. סאבא מנצרת ת.ז: 20240685 בעל רשיון מס' 9804 נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית המשפט והנני להצהיר שידוע לי היטב עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר ודין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט .

ולהלן פרטי השכלתי :
- בוגר הפקולטה להנדסה מטעם הטכניון בחיפה – 1970 .
- מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית מטעם הטכניון חיפה – 1979 .
- בשלבים מתקדמים לתואר דוקטור למדעים בהנדסה אזרחית .
- בוגר קורס למומחים ובוררים במכון הישראלי לחוות דעת מומחים.
- בוגר קורס גישור במוסד נאמן בטכניון חיפה.

ולהלן ניסיוני בעבודה :
משנת 1970 עד 1973 עבודה במשרד הבינוי והשיכון מחוז הגליל .
משנת 1973 ועד היום מנהל משרד פרטי לתכנון ופיקוח על מבנים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי ומוסדות דתיים, בתחום קונסטרוקציה ואדריכלות.
משנת 1990 עוסק גם בייעוץ לביסוס מבנים.
מאז שנת 1980 נתמניתי מטעם בתי המשפט בצפון כבורר וכמומחה מטעמם במספר רב של תיקים בהם פסקתי או חוויתי את דעתי, כמו כן בתחום הגישור הצלחתי לגשר במס' רב של תיקים שהועברו אלי מבתי המשפט.
המסמכים ומקורות המידע שעמדו לפני מתן חוות דעתי הם:

1) תכנית הבנין שנערכה ע"י זיאד אבו סעוד.
2) מכתב מלשכת הבריאות מיום 18/7/04 על הרווחים בין הקירות לתקרה באמצע המקום המכוסה רעפי אלומיניום.
3) תכנית סביבה לאיזור.
4) ביקור במקום שערכתי ביום 2/2/08 ו- 9/2/08 בו עמדתי על הליקויים והתיקונים הדרושים בבנין ותיעודם בתמונות .
5) התקנים הרלוונטיים.

א) תיאור המקום :
המקום הינו בניין עתיק והיסטורי, חלק המבנה הצפוני מערבי בנוי בצורת "עקודה" ובחלק הדרומי הוא בנוי בצורת קשתות "אונבוב" בשטח כ- 470 מ' המשמש טחנת קמח וכן בית מסחר לכל סוגי התבואה , גרעינים , תבלינים ויבול שנתי .וחצר בצד מזרח בשטח כ- 162 מ"ר שבחלקה מכוסה כיסוי קל המשמשת לפריקה וטעינה.
באמצע המקום קיים קטע ללא גג "פטיו" בשטח כ- 35 מ"ר והוא מכוסה לוחות אלומיניום שנשענות ע"י קונסטרוקציה קלה.
לבניין יש שתי כניסות ראשיות כניסה מזרחית מכביש 6101 המוביל למרכז העיר וכניסה מערבית מכביש מס' 6092 המוביל לכניסת הבשורה .

ב) הליקויים בבניין והדרך לתיקונם :
1. גג הבניין :
גג הבניין המקורי העשוי מאדמה בניה טיפוסית ישנה שיצקו עליו בשלב מאוחר שכבת בטון ללא איטום וללא מעקה מסביב. הבטון סדוק ומחדיר מים אל הגג המקורי וכתוצאה מכך רטיבות בגג כל הבנין, ראה תמונות מס' 1, 2, 3, 4, 7. לכן יש לבצע איטום ורולקות מסביב ע"י יריעות ביטומניות מולחמות ומודבקות על הגג.
בנוסף הגג משמש את בעלי המטחנה לייבוש הקמח והתבואה וכיוון שאי אפשר לבצע את הייבוש על היריעות יש לבצע ריצוף על הגג עם שיפועים תקניים למרזבים ולעשות מדרגה או/ו מדרגות בגג בכדי ליישרו ולתגבר על הפרשי הגובה הנמצאים בו וזה על מנת שהשימוש בו יהיה בטיחותי.
2. הטיח חוץ בקירות הבנין המזרחי והמערבי הבנויים מאבני נארי סדוק ובחלקים גדולים מהקירות הטיח נפל וכתוצאה מכך חדירת מים ורטיבות לקירות בצד הפנימי לבנין , ראה תמונות מס' 5, 6 . לכן יש לגרד את הטיח הישן עד האבן ולטייח מחדש.
3. חלק הגג באמצע הבנין המכוסה בלוחות אלומיניום אינו אטום מסביב וזה מקום לכניסת לכלוך ובעלי חיים למיניהם לתוך המקום המשמש מסחר לדברי מזון כפי שציינתי ראה תמונות 7, 8. התראה על כך התקבלה ממשרד הבריאות ביום 18/7/04 ראה מכתב מצורף המסומן בנספח "א". לכן יש לבצע חגורה מבטון מסביב עם קונסטרוקציה ולוחות אלומיניום חדשים.
4. הכניסה המערבית לבנין מכביש מס' 6092 המוביל לכניסת הבשורה גבוהה מרצפת המקום בכ- 1.20 מ"ר , הירידה למקום אחרי דלת הכניסה היא ע"י מדרגות . הדלת היא דלת ישנה בגובה 164 ס"מ לא תקנית ,לא לפי ת"י 23 טבלה 1 המתייחסת למידת פתח מינימאלי של 1.99 מ' . והמדרגות הם ברוחב כ- 55 ס"מ וגובה נע בין 16 ס"מ ל- 27 באופן אקראי ומסוכן שאינן תקניות ואינן מתאימות לתקנות התכנון והבניה סעיף 3.38 ,בקשה להיתר תנאיו ואגרות , התוספת השנייה.
הן גובה הדלת והן רוחב וגובה המדרגות אינם תקניים כפי שציינתי ומהווים מטרד בטיחותי רציני ביותר ולא פעם נפגעו אנשים המבקרים במקום מגובה הדלת ומצב המדרגות והוזעקו לבית החולים לדברי אחים קנאזע ראה תמונות מס' 6, 9. לכן יש לבצע את הפתח בצורה תקנית ולחלק את המדרגות מחדש כנ"ל.
5. אין ניקוז מסודר לגג והמים זורמים באופן חופשי מהגג לקירות וזה גורם לכניסת מים לקירות וכתוצאה מכך רטיבות פנימית במקום. יש לבצע מרזבים חדשים עם מוצא לניקוז מסודר.
6. המקום במצבו הנוכחי פרוץ מבחינת אקלים כי הכניסות הראשיות המזרחית והמערבית חייבות להישאר פתוחות ובכך נוצר משב רוח בתוך הבניין וגורם לאי נוחות ולכן ובכדי לשמור על אווירה נוחה לדיירי וללקוחות המקום יש צורך להרכיב בכניסות הראשיות דלתות כפולות לחסימת המקום מרוחות ובהמשך להתקין מזגנים במקום.
7. במקום קיימים בארות ישנים המכילים מים , מומלץ לבדוק את תקינותם של הבארות האלה מבחינת אטימות ושאין בהם בריחת מים , וזה בכדי שלא יגרמו נזק ליסודות המבנה.

ג) תיקון הליקויים ואומדן עלויות:
1) יש לצקת חגורה מסביב לגג הבנין בגובה 50 ס"מ וברוחב 20 ס"מ לפחות כולל יציקת חגורה מסביב לפתח באמצע הבנין המכוסה לוחות אלומיניום.
115 מ.א. * 120 ₪ / מ.א.


14400 ₪
2) פירוק לוחות אלומיניום קיימים בפתח באמצע הבנין והריסת המעקה מסביב כהכנה ליציקת חגורת הבטון וסילוק החומר אל מחוץ לאתר הבניה.

1500 ₪
3) איטום על הגג ביריעות ביטומניות כולל רולקות מסביב
490 מ"ר * 95
46550 ₪
4) ריצוף חדש על הגג כמפורט בחוות הדעת
440 מ"ר * 150
66000 ₪
4) הרכבה מחדש של לוחות אלומיניום חדשים, אטומים או שקופים וקונסטרוקציית ברזל חדשה לאחר גמר ביצוע החגורה והאיטום מסביב לפתח האמצעי :
35 מ"ר * 150 ₪/מ"ר


5250 ₪
5) טיח לחזית המזרחית והמערבית . המחיר כולל פירוק הטיח הישן וטיוח מחדש כולל שפריץ חיצוני בצבע מתאים
250 מ"ר * 110

27500 ₪
6) הרכבת מרזבים חיצוניים מנירוסטה עם כל המערכת שלהם הכוללת קולטנים וברכים .
25 מ"א * 350 ₪

8750 ₪
7) תיקוני טיח בפנים החנות כתוצאה מהרטיבות, גירוד טיח קיים ורטוב וטיוח מחדש.
250 מ"ר * 90

22500 ₪
8) הגבהת דלת כניסה מערבית לבנין לגובה תקני של 2.10 מ' והרכבת דלת חדשה במקום הישנה
8000 ₪
9) חלוקה מחדש של המדרגות היורדות לבנין מהכניסה המערבית הנ"ל העבודה כוללת הריסת מדרגות ישנות וחלוקה מחדש של מדרגות חדשות תקניות.

6000 ₪
206450 ₪
פיקוח הנדסי 10% 20645 ₪
227095 ₪
מ.ע.מ 15.5% 35199 ₪
262294 ₪

בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא